Det finnes ingen normalbrukere!

Det finnes ingen normalbrukere!

Flere enn en milliard mennesker lever med funksjonsnedsettelser, og av disse har ca. 200 millioner betydelige utfordringer. Og andelen uføre vil øke i årene fremover. Dette skyldes en aldrende befolkning, med høyere risiko for uførhet enn hos yngre mennesker. I tillegg er det en global økning i kroniske sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft og psykiske lidelser.

Acando og Knowits innspill til «Ny IT-støtte for saksbehandling» for Trondheim Kommune

Acando og Knowits innspill til «Ny IT-støtte for saksbehandling» for Trondheim Kommune

Trondheim kommune har invitert potensielle leverandører av IT-løsninger innenfor saksbehandling til en markedsdialog. Markedsdialogen inkluderte en dialogkonferanse med workshop for innsikt i behov for nye og bedre IT-løsninger for saksbehandling. Etter dialogkonferansen ble alle leverandører bedt om innspill til løsninger på behovene som skal bidra til utvikling av nye digitale konsepter innen nye IT-løsninger for saksbehandling for Trondheim kommune. I denne bloggposten kan dere lese Acandos innspill til Trondheim kommune.

Blockchain - Two major questions we need to understand

Blockchain - Two major questions we need to understand

After reading hundreds of papers on Blockchain the question and choices are becoming clear. Companies are starting to get an insight of what Blockchain can do for them. I have discussed the possibility for not only as a financial system but also supply chains, government voting, medical record keeping, Identity, transport systems, security systems and the list goes on and on. 

Åpne data og intelligente trafikksystemer

Åpne data og intelligente trafikksystemer

Data som er gjort fritt tilgjengelige for bruk av alle kalles åpne data. Her ligger det store muligheter og verdier for de som ønsker å utvikle løsninger basert på slike data. I dette innlegget skal vi se litt på hva åpne data er, eksempler på bruk og metode, samt hvordan dataeiere kan kartlegge og tilgjengeliggjøre data.

Tips til universell utforming av webløsninger

Tips til universell utforming av webløsninger

Fra 1. juli 2014 må alle nye nettsider følge forskrift om universell utforming av IKT. Eksisterende løsninger skal følge kravene om universell utforming innen 1. januar 2021. Kravene gjelder både for private og offentlige virksomheter.

Prisen for gratis lunsj i skyen

Prisen for gratis lunsj i skyen

Gratis infrastruktur er fristende. Selv om den offentlige skyen er gratis, har tjenestene en pris. Den står med så  liten skrift i lisensbetingelsene at de færreste tenker over den.

Langt flere burde.