Er det trygt å ta med jobbtelefonen til utlandet?

Er det trygt å ta med jobbtelefonen til utlandet?

Alt sikkerhetsarbeid må begynne med en risikovurdering. Hva skal vi beskytte og hvilke trusler skal vi beskyttes mot? I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i en mobiltelefon og forklarer hvordan man vurderer hvilken risiko denne er utsatt for. Videre diskuterer vi hvordan man på bakgrunn av denne risikovurderingen kan velge tiltak for å redusere risiko, for eksempel når man reiser til utlandet.

«Storebror» ser deg på nettet

«Storebror» ser deg på nettet

Digital teknologi har gitt uendelige muligheter til å observere brukerne av nettsider, men hva er konsekvensene av dette for deg som bruker? Vår undersøkelse viser at flere norske nettbutikker deler dine sensitive personopplysninger med annonsører som Facebook og Google.

GDPR og sporingsverktøy: Ikke track deg til bøter

GDPR og sporingsverktøy: Ikke track deg til bøter

Vet du hvem som følger med når du åpner for trackingtjenester på din nettside? Norske bedrifter er dårlig forberedt for å tilfredsstille kravene til GDPR, viser ny Acando-undersøkelse. Enkelte nettsider bruker over 40 ulike sporingsverktøy (trackers), som gir 40 ulike muligheter til å få millionbøter.

Strømselskapets halmstrå

Strømselskapets halmstrå

Et strømselskap er ikke lenger det det en gang var. Nye aktører som teknologi-, tele- og dagligvareselskaper er på vei inn i bransjen med egne digitale plattformer, bedre skalerbarhet og større kapitaltilgang.

Hjelp, prosjektet vårt har sporet av!

Hjelp, prosjektet vårt har sporet av!

Uansett hvor nøye man planlegger et prosjekt, kan store problemer inntreffe når man minst venter det. Når slike problemer oppstår, er det viktig at en leder har kunnskap om hvordan man minimerer skadeomfanget og opprettholder teamets motivasjon og effektivitet.

2018 – Året da forbrukernes tidsalder vil brake løs

2018 – Året da forbrukernes tidsalder vil brake løs

Oppsummert vil GDPR medføre større ansvar for virksomheter og økte rettigheter for forbrukere. Ansvaret gjør at virksomhetene fullt ut må endre politikken sin relatert til det å behandle data. Dette innlegget belyser de viktigste punktene virksomheter må ta høyde for ved implementasjon av den nye forordningen, i tillegg til hvilken betydning dette vil ha for oss forbrukere.

En høyspent kraftbransje

En høyspent kraftbransje

Kraftbransjen er i ferd med å bli snudd på hodet, og aktørene selv har kun til en viss grad tatt innover seg hva som er i ferd med å skje. Strukturelle endringer og digitalisering av infrastruktur gjør at bransjen må satse offensivt på ny teknologi og kompetanse. Samtidig blir kunder, leverandører og ansatte stadig mer kravstore. Selskaper som hittil har vært mest opptatt av målepunkter og kilowattimer, må nå omstille seg til reelle kunde- og brukerbehov for å kunne levere effektive løsninger og merverdi. Velkommen til en høyspent kraftbransje!

The main drivers shaping the future of information technology

The main drivers shaping the future of information technology

Every business leader is bombarded with promises of groundbreaking new technology that will singlehandedly shatter their existing business model. They must adapt or be eaten alive by unimagined competitors faster than ever before. This is probably true, although it is highly nuanced. It is hard to predict the impact of each new technology and released product. In Acandos new insight analysis, see the article on “Predicting the Future”, we use a concrete methodology to paint the picture of our future and the maturity of each technology.

Hvordan teknologi kan støtte personer rammet av demens

Hvordan teknologi kan støtte personer rammet av demens

Demens er en lidelse som i dag rammer ca. 35 millioner av den globale befolkningen. Statistikk fra WHO (World Health Organization) viser at personer med lidelsen vil øke med om lag 330 prosent (115 millioner) de neste 20 årene. Dette har medført en kraftig vekst i forskning og utvikling av helse- og velferdsteknologi. Men, hvilken rolle spiller egentlig teknologi når det kommer til demens - og hva slags støtte kan den bidra med?

Personvernsmakter; Tables are Turned

Personvernsmakter; Tables are Turned

At det nye personvernreglementet GDPR vil snu opp ned på maktforholdet mellom virksomheter og forbrukere, er hverken «alternative facts» eller «fake news» man kan velge å overse. Med nye reguleringer som skal sikre borgernes rettigheter til egne data vil virksomheter i høy grad måtte omstille seg, og hverdagen vil også se annerledes ut for forbrukerne. 

Predicting the future of technology

Predicting the future of technology

The future for homo sapiens present radical changes that will not only give us new devices, but transform us into a new specie. Throughout history, humans have tried to predict the future. Whether we have looked to supernatural sources for information or used rigorous methodology, the history is packed with predictions that have failed spectacularly. Funny examples include Steve Ballmer’s famous prediction that the iPhone would be a marginal product or that democracy would be dead by 1950. 

Teorien kan jeg, men hvordan skal jeg strukturere besvarelsen min?

Teorien kan jeg, men hvordan skal jeg strukturere besvarelsen min?

Eksamenstiden står for tur, og studenter over det langstrakte land vier sin fulle tid til å pugge fagene de skal opp i. En ting er å lære seg det faglige innholdet, og det i seg selv er grunnleggende for å oppnå et godt resultat – men, en annen ting som også blir evaluert, er hvordan du strukturer dine svar og argumenter. I dette innlegget vil jeg gi dere studenter noen tips til hvordan utforme gode og strukturerte eksamensbesvarelser basert på min erfaring som konsulent, mangeårig student og samtaler med dyktige tekstforfattere.

Datasikkerhet; den nye fundamentale rettigheten i EU og i Norge som EØS-land

Datasikkerhet; den nye fundamentale rettigheten i EU og i Norge som EØS-land

Det har blitt dagligdags for millioner av forbrukere å sette sin lit til virksomheter og akseptere deres vilkår og betingelser, uten å nødvendigvis være klar over hva det er man egentlig godtar. Livet er åpenbart for kort til å lese teksten med liten skrift. En slik uvitenhet blant forbrukere kan sies å ha medført tendenser for virksomheter til å vri seg unna gjeldende regelverk slik det gagner dem best, og at dette åpner for muligheten til å utnytte forbrukernes data. Når sant skal sies, er det ingenting som beskytter hverken deg eller meg fra uønsket lagring, misbruk og tyveri av våre data dersom ikke regelverket regulerer dette på riktig måte. Regelverket vi har forholdt oss til frem til nå, kan ikke sies å ha oppfylt et slikt behov, men dette er nå under endring.

Noen tips og triks for økt produktivitet

Noen tips og triks for økt produktivitet

Foreløpig er menneskelivet begrenset i tid, og våre mål og drømmer er ofte for mange og for store til å få plass i ett liv. For å få karrieren du drømmer om, kjærligheten, familien, nettverket, helsen, kunnskapen og ferdighetene, er det en underliggende faktor som bestemmer om du kan realisere dine drømmer: Hvor mye klarer du å gjøre hver dag? Hvilken kvalitet leverer du? Og hvordan sikrer du at du gjør du de riktige tingene?

Taking Big Data and GDPR to the Enterprise

Taking Big Data and GDPR to the Enterprise

Foregående blogginnlegg i denne serien peker på at Big Data-teknologi i dag regnes som en av de viktigste teknologiske trender for virksomheter på grunn av potensialet teknologien har til å dramatisk endre måten organisasjoner utnytter informasjon på.

Bing indekserer private dokumenter

Bing indekserer private dokumenter

Digi kunne nylig melde at: Med en enkel «site:»-kommando dukket det opp 25400 søkeresultater på et fakturahotell som tilhører den norske IT-giganten i søkemotoren Bing. Og rotårsaken skal være at Microsoft sin nettleser "Edge" har endret oppførsel.

Alle vil til digital-himmelen, men få vil jo dø

Alle vil til digital-himmelen, men få vil jo dø

Det skal godt gjøres å ikke lese minst én artikkel i løpet av en uke, hvor digital transformasjon ikke nevnes. Typisk i artikler som omhandler forretningslivet, hvor tematikken er innom fremtidsvisjoner og lignende. Dette innlegget er åpenbart ikke noe unntak, men også en kommentar og kanskje en påminnelse om hva dette må bety. 

Utnytter du verdien i dine data?

Utnytter du verdien i dine data?

I første blogginnlegg i denne serien (Big Data + GDPR = Dårlig kombinasjon) ble det belyst at det stadig genereres større mengder data, basert på at vi etterlater oss flere og mer markerte fotavtrykk når vi interagerer på nettet og fordi vi stadig omgir oss med økt grad av «smarte» datainnsamlende enheter knyttet til internett. Slik vi har sett kan dette gi store muligheter - så lenge vi forbrukere er villige til å dele av oss selv.

Arbeid kun når du har høyt energinivå

Arbeid kun når du har høyt energinivå

Foreløpig er menneskelivet begrenset i tid, og våre mål og drømmer er ofte for mange og for store til å få plass i ett liv. For å få karrieren du drømmer om, kjærligheten, familien, nettverket, helsen, kunnskapen og ferdighetene, er det en underliggende faktor som bestemmer om du kan realisere dine drømmer: Hvor mye klarer du å gjøre hver dag? Hvilken kvalitet leverer du? Og hvordan sikrer du at du gjør de riktige tingene? Dette er spørsmål som jeg vil besvare i en bloggserie med temaet «personlig produktivitet».

Koble fra for å få ting gjort

Koble fra for å få ting gjort

Foreløpig er menneskelivet begrenset i tid, og våre mål og drømmer er ofte for mange og for store til å få plass i ett liv. For å få karrieren du drømmer om, kjærligheten, familien, nettverket, helsen, kunnskapen og ferdighetene, er det en underliggende faktor som bestemmer om du kan realisere dine drømmer: Hvor mye klarer du å gjøre hver dag? Hvilken kvalitet leverer du? Og hvordan sikrer du at du gjør de riktige tingene? Dette er spørsmål som jeg vil besvare i en bloggserie med temaet «personlig produktivitet». 

(Den ubehagelige?) Sannheten om brukerhistorier

(Den ubehagelige?) Sannheten om brukerhistorier

Brukerhistorier har seilt opp som en etterhvert ganske vanlig måte å beskrive krav på. Digitale løsninger er i dag sterkt integrert i våre daglige liv, selv om vi etter manges meninger så vidt har begynt å skrape i overflaten av hvor dette vil utvikle seg videre.  

Kortslutning om AMS-sikkerhet

Kortslutning om AMS-sikkerhet

Den siste tiden har Datatilsynet gått langt i å advare mot sikkerheten i de nye AMS-målerne som i disse dager rulles ut til alle landets husstander. De hevder at de digitale strømmålerne åpner for å gi andre innblikk i privatlivet ditt, ettersom involverte parter kan finne ut når på døgnet og hvordan kundene bruker strøm.

Skiftet fra en tidsbasert økonomi

Skiftet fra en tidsbasert økonomi

Foreløpig er menneskelivet begrenset i tid, og våre mål og drømmer er ofte for mange og for store til å få plass i ett liv. For å få karrieren du drømmer om, kjærligheten, familien, nettverket, helsen, kunnskapen og ferdighetene, er det en underliggende faktor som bestemmer om du kan realisere dine drømmer: Hvor mye klarer du å gjøre hver dag? Hvilken kvalitet leverer du? Og hvordan sikrer du at du gjør du de riktige tingene? Dette er spørsmål som jeg vil besvare i en bloggserie med temaet «personlig produktivitet».  

Big Data + GDPR = Dårlig kombinasjon

Big Data + GDPR = Dårlig kombinasjon

De siste tiår har datagenerering skutt i været, og vi drukner i massive mengder av ny og innsiktsrik informasjon fra en rekke ulike kilder. Basert på at milliarder av mennesker og millioner av virksomheter stadig lever mer av sine liv og arbeider online, samt at dramatiske fremskritt innen teknologi og tilkoblingsmuligheter har funnet sted, genereres det nå daglig enorme mengder data, og det forventes at dette vil dobles hvert annet år (Quartz, 2014). Men når sant skal sies, gir ikke data noe verdi i seg selv. Eller som Albert Einstein skal ha uttalt: “Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.”

Is Europe the new promised land of technology?

Is Europe the new promised land of technology?

For more than 40 years, Silicon Valley have been the epicenter of digital innovation, while Europe have been forced to play catch-up as new technologies and markets have emerged. However, the recent U.S. immigration ban and the rising entrepreneurial activity and improving capital market in Europe might be weak signals indicating that Europe is emerging as the new technology powerhouse.

Visualiser din begravelse for å bli produktiv

Visualiser din begravelse for å bli produktiv

Foreløpig er menneskelivet begrenset i tid, og våre mål og drømmer er ofte for mange og for store til å få plass i ett liv. For å få karrieren du drømmer om, kjærligheten, familien, nettverket, helsen, kunnskapen og ferdighetene, er det en underliggende faktor som bestemmer om du kan realisere dine drømmer: Hvor mye klarer du å gjøre hver dag? Hvilken kvalitet leverer du? Og hvordan sikrer du at du gjør de riktige tingene? Dette er spørsmål som jeg vil besvare i en bloggserie med temaet «personlig produktivitet». 

Man vs. Machine – Are we Safe?

Man vs. Machine – Are we Safe?

As children grow up, they are often told that they can become whatever they want to be. As of future careers, children may dream of working within retail, as drivers, or some may even want to work within banking. Very diverse occupations, but there is one common denominator: it is highly unlikely that there will be need for labor within these occupational categories in the near future. 

AR/VR på arbeidsplassen – ikke bare rosenrødt

AR/VR på arbeidsplassen – ikke bare rosenrødt

AR og VR har i lang tid vært i drømmene til innovatører, futurister og teknologi-geeks. I science fiction-filmer har løftene til teknologien vært brukt i lang tid, og kanskje mest tankevekkende var filmen The Matrix. Nå begynner det endelig å se ut som om disse løftene faktisk kan bli en realitet, noe som kan virke både spennende og skremmende, men som definitivt skaper muligheter. 

Organisatorisk gjeld hindrer digital innovasjon

Organisatorisk gjeld hindrer digital innovasjon

Digital disrupsjon er fellesbegrepet som brukes om en kraftig endring eller bransjeglidning som følge av digitalisering. Mange bedrifter peker på teknisk gjeld som det største hinderet for digital forretningsutvikling og innovasjon, men stemmer egentlig dette?

Teamvettreglene

Teamvettreglene

Selv om du ikke kan Fjellvettreglene på rams, så vet du sikkert at de finnes. Mindre kjent er nok Teamvettreglene (i kontekst av utviklingsteam. Jeg antar at reglene også kunne være kjent under Utviklingsvettreglene, men det høres mer ut som smatting når jeg sier dem høyt (inne i hode mitt, sitter i åpent landskap, kunne blitt pinlig)). 

Top 10 discoveries by a Norwegian Viking working with Asian countries

Top 10 discoveries by a Norwegian Viking working with Asian countries

European and Asian countries are different. Well known! We behave different and we work different. But what can you learn about cultural differences? And what can you expect working with Asian countries? Let me give some reflections after several years working with India and Pakistan. And do have in mind this is from one humble Viking’s perspective.

10 digitale trender for 2017

10 digitale trender for 2017

For et år siden ga vi ut en rapport som fokuserte på digitale trender for 2016. Artikkelen vekte stor interesse! Vi har nå utarbeidet en ny rapport som tar for seg utviklingen i trendene som ble presentert i fjor, samt inkluderer helt nye trender som vi tror vil prege det kommende året!

Brick and mortar revolution

Brick and mortar revolution

From the Value Chain to a Distributed Value Exchange for industry ecosystems. In 2017 the revolution begins!

Forget Michael Porters value chain concept and even creating sustainable competitive advantage. We are now entering a digital revolution which is accelerating new ways of creating value, even for physical products. This will be possible through industry eco-systems enabled by blockchain based Value Exchanges!

Det digitale skiftet

Det digitale skiftet

Hvilke utfordringer står norsk næringsliv ovenfor knyttet til dagens teknologi? Og hvordan ta de riktige valgene når framtidens teknologi griper inn i din arbeidshverdag? Johan Moen deltok på Tekna sin konferanse "Det digitale skifte" og reflekterer over hvordan ny teknologi kan endre konkurransebildet og disrupte etablerte aktører.

Selvkjørende dagligvarebutikk på Fornebu

Selvkjørende dagligvarebutikk på Fornebu

Verdens første selvkjørende dagligvarebutikk ble demonstrert på Fornebu den 11.11.16. Samarbeidsprosjektet mellom Kolonial.no, SmartCity Bærum og Acando gjør det mulig å bestille varer på nett, kommunisere med den selvkjørende butikken via mobil, og be den komme hjem til deg med varer når det passer deg. 

The IT Super Heroes!

The IT Super Heroes!

When my children ask me about my job I struggle giving a good answer. I am neither a policeman, a fireman or a doctor. Which they can reflect to. How do you explain IT as a profession? IT supports the business. IT helps the business. I help our end users. Dad to the rescue! Like Superman, Ironman or Batman. They don’t really buy into it...

The Scrum Product Owner should be your top professional

The Scrum Product Owner should be your top professional

I often get the feeling that the Product Owner in a Scrum team is a highly misunderstood role. I've seen many Product Owners, good and bad. I've had the role myself as well. It seems customary however, that in many (not all!) cases the person who got this role was given it because "somebody needs to be, so you might as well do this on top of everything else you do". This is really sad. 

Tre viktigste faktorer for et bilfritt sentrum

Tre viktigste faktorer for et bilfritt sentrum

Kollektivtrafikk kan gjøre bykjerner bilfrie. Men transporten må være tilgjengelig og attraktiv for å lykkes. Med Intelligente Transportsystemer (ITS) øyner vi en løsning – men bare hvis virkemiddelet brukes riktig.

Digitalisering av industrien - henger de norske selskapene med?

Digitalisering av industrien - henger de norske selskapene med?

En 60 års reise, muliggjort i stor grad av teknologi, har ført norsk industri trygt gjennom den tredje industrielle revolusjon. Nå ser vi en ny bølge av digitalisering som vil treffe norsk industri med full kraft, og det vil skje mye raskere enn mange norske ledere er forberedt på.

Det store taktskiftet

Det store taktskiftet

Vi står midt i en varig endring av styrkeforholdet mellom menneske og maskin. Den største konsekvensen er mye høyere endringstakt. Vi trenger akselerasjon. 

Disrupsjonen rammer også deg – er du klar?

Disrupsjonen rammer også deg – er du klar?

For noen år siden snakket man mye om at spesifikke enkeltbransjer, som for eksempel telekom, media, handel og IT, var gjenstand for digital disrupsjon og bransjeglidninger. Det var riktig på det tidspunktet, men trenden har siden da forsterket seg betraktelig, og digitalisering og bransjeglidning skjer nå i absolutt alle bransjer. Det vil få dramatiske konsekvenser for virksomhetenes forretningsmodeller og fremtidig eksistensgrunnlag.

Offshoring av IT-tjenester – en døgnflue?

Offshoring av IT-tjenester – en døgnflue?

Utsetting av IT-tjenester til lavkostland ”offshore” har vært en sterk og økende trend globalt. I Norge har det tatt litt tid før offshore-aktørene har fått skikkelig fotfeste, men i de senere årene har selskaper som Infosys, Cognizant, Tata Consulting Services (TCS) og HCL Technologies vunnet betydelige kontrakter i det norske markedet. 

AMS - er vi trygge?

AMS - er vi trygge?

Energibransjen i Norge står overfor en enorm transformasjonsprosess i den kommende to-års-perioden. Innen 01.01.2019 skal alle norske husstander ha installert en ny automatisk strømmåler (AMS).

Operasjonell intelligens: hva er det, og hvordan mestrer man det i prosjektsammenheng?

Operasjonell intelligens: hva er det, og hvordan mestrer man det i prosjektsammenheng?

La oss først se på selve begrepet. Operasjonell kan nok defineres på mange måter, litt avhengig av hvilken bransje og kontekst vi befinner oss i. For denne artikkelen velger jeg å fokusere på operasjoner utført i et gitt systemmiljø, og hvordan miljøet oppfører seg over tid. Intelligens i ordets forstand kan defineres som «evnen til å oppfatte, tenke og resonnere så vel som gjenkjenne og forstå (se sammenhenger i) nye situasjoner - praktiske eller teoretiske - på grunnlag av tidligere erfaring og kunnskap.»

24 tips om kommende webdesign trends for 2015

24 tips om kommende webdesign trends for 2015

Nå som desember er i full gang og adventstiden står for tur, tenkte jeg at det var på sin plass med en liten adventskalender! I følgende blogginnlegg vil jeg beskrive 24 webdesign trends for 2015, og det vil bli presentert ett nytt tips hver dag frem mot julaften.

En konsulenthverdag: Killing me softly with .ppt

En konsulenthverdag: Killing me softly with .ppt

Denne bloggposten er til deg, kjære kunde/kollega/sjef, som egentlig er veldig flink til å holde presentasjoner, og helt trygg på at dette kan du godt. Men når du skal presentere noe for oss andre, så slenger du bare ned noen lysbilder i en fart. Helst ca fem minutter før du skal opplyse resten av verden.

Er sikkerhet viktig for meg?

Er sikkerhet viktig for meg?

Sikkerhet er et sett av krav, det  er design-parametre og det er rammebetingelser for IT-systemer. Sikkerhet er et systems evne til å hindre uønskede ting fra å skje, enten det skyldes tilfeldigheter, feil eller ondsinnede angrep.