Den kritiske faktoren for suksess med nye løsninger

Den kritiske faktoren for suksess med nye løsninger

Det første vi må minne oss selv om er: Hva er suksess? Litt for ofte har vi for vane å måle suksess ut fra om prosjektet  ble levert til planlagt tid, kvalitet og kost. 

Men som vi alle egentlig vet, men ikke alltid tenker nok på, er det ikke egentlig dette som har betydning for om en ny løsning kan sies å være en suksess. Til syvende og sist er spørsmålet om innføringen av den nye løsningen skapte mange nok gevinster til å være verdt investeringen. 

Gevinster kan være så mangt, fra kostnadseffektivisering, til bedre kvalitet, til økt salg. Det er nødvendigvis opp til den enkelte virksomhet å definere hva som er verdifulle gevinster for dem.

Men hvordan skal så disse gevinstene oppnås? I en undersøkelse fra 2008 var det én faktor som klart skilte seg fra de andre: 

At løsningen tas i bruk og benyttes på en effektiv måte står i følge denne undersøkelsen for hele 70% av gevinstrealiseringen. 

Med andre ord: 

Uheldigvis er tilrettelegging for effektiv brukeradopsjon noe som litt for ofte blir et apropos, et lite kurs i etterkant av at løsningen er ferdigstilt, eller et lite hjelpeikon øverst i høyre hjørne som ingen bruker.  Med bakgrunn i innsiktene over, ser vi imidlertid at dette burde snus ganske på hodet.

Effektiv brukeradopsjon bør være et hovedfokus helt fra før et prosjekt igangsettes, og hele veien igjennom til etter løsningen er levert. Og enda videre: gjennom hele løsningens livssyklus.

En plan for gevinstrealisering og effektiv brukeradopsjon bør være noe av det første som utvikles, med konkrete mål og konkrete strategier og aktiviteter for å oppnå dem.

Engbakk, Solveig

Engbakk, Solveig

Konsulent // Enterprise 2.0
solveig.engbakk@acando.no
comments powered by Disqus