Prisen for gratis lunsj i skyen

Prisen for gratis lunsj i skyen

Gratis infrastruktur er fristende. Selv om den offentlige skyen er gratis, har tjenestene en pris. Den står med så  liten skrift i lisensbetingelsene at de færreste tenker over den.

Langt flere burde.

Forbrukerrådet har gått gjennom lisensbetingelsene til skyleverandørene. Aftenposten tok tak i undersøkelsen med utgangspunkt i hvorvidt skoleelever og ungdom følte seg trygge på tjenestene og om de hadde lest lisensbetingelsene. «Er det noen som gjør det da?», svarte en av elevene. I tillegg til at selve saken er interessant, er det spennende at Aftenposten valgte å gå til skoleelever. Tjenester som Dropbox, Gdrive og Skydrive har blitt foretrukket lagrings- og delingsplattform for mange helt vanlige norske bedrifter.

Hvor mange av dem som faktisk har lest lisensbestemmelsene er et godt spørsmål. Ved inngåelse av vanlige driftskontrakter, er lisensbetingelsene gjenstand for grundig gjennomgang. Flere av betingelsene er utenkelige i enhver annen kommersiell sammenheng enn skyen.

Leverandøren fraskriver seg ansvaret

For eksempel garanterer ingen skyleverandører i undersøkelsen for at filene er sikre. Selv om skyen regnes for å være sikrere enn hva vi klarer å lage selv, er det verdt å merke seg at leverandøren faktisk har fraskrevet seg ansvar. Kanskje holder det overfor dine kunder også – og kanskje ikke. De aller fleste leverandørene forbeholder seg retten til å avslutte kontoen uten å oppgi grunn. Antagelig handler dette om å sikre seg mot uønsket innhold, men i en bedriftssammenheng er slik justis noe bedriften kanskje bør utøve selv. Selv om du sletter kontoen selv, slettes ikke dataene dine hos flere av leverandørene, og flere forbeholder seg retten til å utlevere data til myndighetene uten å gi beskjed. Hvilke myndigheter det egentlig er snakk om er usikkert, all den tid vi strengt tatt ikke vet hvor dataene fysisk er lagret. Til tross for at Forbrukerrådet har tatt jobben med å finlese lisensbetingelsene, er det påfallende at bare skoleelever skal reflektere over hvorvidt dataene er trygge. Det er tross alt langt viktigere ting enn norskstiler som ligger der.

Utfordringen er å velge riktig leverandør

Det er ikke noe galt med tjenestene, eller skyen som forretningsmodell. Poenget er at gratistjenestene er laget for privatmarkedet. Forhåndsreglene leverandørene tar er ikke tilpasset et profesjonelt kunde/leverandørforhold. For en vanlig norsk bedrift handler it-systemene om å underlette, effektivisere og tilgjengeliggjøre arbeidsprosesser. Så langt handler skyen om tilgjengeliggjøring på tvers av teknologi og nettverk. Her koster infrastrukturen mer enn det smaker for en vanlig bedrift, og skyen leverer varene. Utfordringen ligger i kontinuerlig forbedring og effektivisering av bedriftens arbeidsprosesser. Det er et tidsspørsmål før innovative prosesser krever integrasjon av data og funksjonalitet på tvers av tjenestene i skyen. I en slik sammenheng er det behov for tjenester tilpasset bedrifter, ikke skoleelever. Bedriften må selv ha forutsigbar versjonshåndtering av kjernefunksjonalitet og programmeringsgrensesnitt. Hvis ikke vil prosesstøtten opphøre når skyleverandøren finner det for godt å sette en ny versjon på  lufta. Det er en utfordring til de som skal lage tjenester. Bedriftene har en helt annen utfordring – de må velge riktig leverandør. Så langt er det dyreste du kan gjøre i skyen å bytte.

Frank Rognstad, administrerende direktør i e-vita, et selskap i Acando-Gruppen

comments powered by Disqus