Er sikkerhet viktig for meg?

Er sikkerhet viktig for meg?

Sikkerhet er et sett av krav, det  er design-parametre og det er rammebetingelser for IT-systemer. Sikkerhet er et systems evne til å hindre uønskede ting fra å skje, enten det skyldes tilfeldigheter, feil eller ondsinnede angrep.

I noen sammenhenger er behovet for sikkerhet åpenbart. Hvis man behandler personlige sensitive opplysninger som helseopplysninger eller finansielle opplysninger er det lett å se de negative konsekvensene av informasjon på avveie.
 
Men du har kanskje allerede beskyttet det du mener er den mest sensitive informasjonen. Eller kanskje du ikke behandler spesielt personsensitiv informasjon. Er da sikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt?
 

Hva vil det bety dersom media, konkurrenter eller kriminelle miljø får innsikt i:

  • Når dine ansatte er på jobb? Hvor de jobber? Hvor mye de tjener?
  • Hvem som behandler hvilke saker? Hvor lang tid saksbehandlingen tar? Instrukser for saksbehandlingen?
  • Hvor mange kunder du har? Eller hvor de kundene befinner seg eller hvor mye penger de bruker?
 
For å beskytte hele virksomheten og all informasjon virksomheten forvalter er det derfor viktig med en helhetlig og overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, sikkerhetsmekanismer. Disse må jobbe sammen for å reduserer identifiserte risiki til et akseptabelt nivå. Dette kan du oppnå med en helhetlig sikkerhetsarkitektur som sørger for at adekvate sikkerhetsmekanismer er implementert på en fornuftig måte på tvers av hele infrastrukturen.
comments powered by Disqus