Sommerprosjektet 2018 – Del 2

Sommerprosjektet 2018 – Del 2

Gjennom Sommerprosjektet hos Acando får fire studenter prøve seg som konsulenter hos en av våre kunder. I år har prosjektet vært hos Mattilsynet og arbeidet med digitalisering av sunnhetssertifikater for planteimport. I del to av vår bloggserie om sommerprosjektet 2018 får du høre hvordan det har gått med studentene og deres arbeid med en helt ny digital løsning for Mattilsynet.

Hei trofaste lesere! Gjør dere klar til oppsummering av de tre siste ukene av årets sommerprosjekt, hvor dere skal få høre mer om alle de spennende tingene vi har gjort. 

Vi tenkte først å oppsummere bakgrunnen for prosjektet samt de tre første ukene kortfattet så dere er «up to speed».  

Sommerprosjektet 

Vi er fire sommerstudenter som gjennom Acando har vært utplassert hos Mattilsynet for å jobbe med digitalisering av sunnhetssertifikater knyttet til planteimport. Sunnhetssertifikatene er en bekreftelse fra myndighetene i eksportørlandet på at varepartiene tilfredsstiller de krav norske myndigheter har satt til planteimport. Gjennom de tre første ukene har vi satt oss inn i mye ny teknologi, fått innsikt i domenet, vært sosiale og implementert første del av prosjektet. 

Dagens situasjon:

Mattilsynet baserer seg i dag på at importører mottar et fysisk sunnhetssertifikat knyttet til enhver import av planter, og at importører selv melder inn forsendelsen. Når Mattilsynet ønsker å gjøre dokumentkontroll for å påse at alle krav er oppfylt, eller full inspeksjon hos importør, må de gjøre en del manuelt arbeid. Ved dokumentkontroll må inspektører forespørre en scannet versjon fra importør, hvilket er både tidkrevende, tungvint for alle parter.

Et annet problem er at risikoberegning skjer manuelt, og baserer seg 100 % på inspektørens egne kunnskaper. Det er et faktum at visse plantearter er mer utsatt enn andre, samt at plantesykdommer gjerne har opprinnelse i spesifikke land. Basert på denne informasjonen, i tillegg til inspektørens kunnskaper kan man beregne risiko på bedre og sikrere måter.  

Bilde: Ute på tilsyn med Mattilsynet fikk vi sett hvordan de jobber planteimport i dag

Prosjektet 

I tillegg til å motta digitale sunnhetssertifikater har prosjektet gått ut på å lage et lekkert brukergrensesnitt som viser sertifikatene og oversikt over dem. Vi legger også opp til videreutvikling, blant annet illustrere risiko basert på risikoberegningen vi nevnte ovenfor, og gjennomføre tilsyn via web-applikasjonen. Et annet aspekt av prosjektet er å lage statistikk, og illustrere den. Dette er noe Mattilsynet ønsker, da de ikke har hatt tilsvarende data tidligere. 

Litt ferie

Etter at vi skrev forrige innlegg hadde vi to uker ferie hvor vi blant annet har vært i Danmark, Tyskland, på Sørlandet, Trolltunga, Prekestolen og i Lofoten. Det var virkelig deilig med ferie, og vi synes det er kult at Acando har tatt høyde for at vi trengte et lite avbrekk i finværet. 

Arbeidet

Tilbake fra ferie fortsatte vi det gode arbeidet vi hadde lagt ned i starten. Gjennom tre intense uker skulle vi implementere tre av fire mikrotjenester, teste, holde demoer hyppig og ferdigstille produktet. 

For å gjennomføre alle disse oppgavene bestemte vi oss for å dele opp arbeidsfordelingen enda mer. I motsetning til de tidligere ukene, hvor to og to satt sammen og par-programmerte, jobbet hver av oss nå individuelt. Samtidig koordinerte vi arbeidet slik at vi endte opp med et brukbart sluttprodukt. Dette var naturligvis en krevende jobb hvor vi til enhver tid måtte holde tunga rett i munnen. 

Selv om vi hadde vært gjennom kurs, og hadde noe erfaring i frontend-utvikling, viste det seg å være mye teknologi og logikk vi måtte sette oss inn i før vi kunne starte med å implementere frontend-applikasjonen. Men med god opplæring og oppfølging hadde vi en svært bratt læringskurve. Og det er trygt å si at vi har tilegnet oss mye kunnskap og mange ferdigheter over de siste to månedene. 

Resultatet

Etter litt frustrasjon i starten begynte fremgangen å komme, og før vi visste ordet av det kunne vi vise digitale sunnhetssertifikater i web-applikasjonen. Med andre ord; vi fikk til å koble alle mikrotjenestene sammen i samsvar med systemarkitektur-planene.

Over: Listevisning av digitale sunnhetsertifikater i webapp (ikke ekte data)


Over: Visning av data fra digitale sunnhetssertifikater i Kibana

Så snart de viktigste funksjonene var på plass gjenstod det bare litt finpussing her og der på prosjektet, før vi kunne starte jobben med å skrive rapport og lage presentasjon. De siste to dagene gikk med på å presentere prosjektet for Mattilsynet og Acando. Vi fikk gode tilbakemeldinger, og føler selv vi har gjort en god jobb. Samtidig har vi fått mye god hjelp, så vi må rette en stor takk til alle som har bidratt til prosjektet og som har holdt ut med oss i seks uker! 

Vi har lært veldig mye og vi er veldig fornøyde med å ha fått prøvd oss som konsulenter hos Acando. Tusen takk for oss, og håper vi sees igjen!  

Takk for oss! Hilsen Rudi André Dahle, Trygve Vang, Key Lung Wong og Sindr Henriksene

comments powered by Disqus