Taking Big Data and GDPR to the Enterprise

Taking Big Data and GDPR to the Enterprise

Foregående blogginnlegg i denne serien peker på at Big Data-teknologi i dag regnes som en av de viktigste teknologiske trender for virksomheter på grunn av potensialet teknologien har til å dramatisk endre måten organisasjoner utnytter informasjon på.

De siste årene har virksomheter blitt svært bevisste på fordelene Big Data-teknologi kan gi. Mange aktører har for lengst kastet seg over trenden, og eksempler på vellykket implementering er ikke vanskelig å finne. Et dagsaktuelt spørsmål er hvordan EUs nye personvernforordning – GDPR – vil utfordre innsamling og bruk av persondata som utgjør en sentral og betydelig andel av informasjonen en Big Data-organisasjon benytter seg av. Forordningen, med sin jungel av lovtekster, kan medføre store verditap for slike organisasjoner om de går seg vill.

Trå inn i Big Data-boblen - og konkurransefortrinnene vil tre frem i lyset

Grunnen til at mange virksomheter har tatt første steg - og vel så det - er at Big Data-teknologi skaper sterke konkurransefortrinn. Virksomheter kan utnytte ny innsikt, noe som videre kan brukes til for eksempel å forbedre kundeopplevelser og transformere virksomheters forretningsmodeller. For å støtte opp under påstanden om at konkurransefortrinnene vil komme til syne ved implementering av Big Data-teknologi, viser studier at et typisk Fortune 1000-selskap vil kunne øke sine inntekter med mer enn $ 65 millioner ved kun 10 % økning i tilgjengelige data (Marr, 2015). Kanskje Futurisms nylige påstand om at data nå har tatt over tronen som verdens mest verdifulle ressurs, i lang tid rådet over av fossile brensler, ikke er så vanskelig å si seg enig i (Lant, 2017)?

Videre tilsier statistikken at de fleste sektorer, om ikke alle, vil være tjent med å integrere Big Data bedre. Helsevesenet kan trekkes frem som eksempel; det antas at denne industrien bare i USA kan spare 300 milliarder dollar i året (Marr, 2015) ved å utnytte Big Data-teknologi. En Big Data-løsning kan eksempelvis finne skjulte mønstre i tilgjengelige data, som i sin tur kan bidra til å avdekke for eksempel årsaken til en sykdom. I praksis kan man si at man da utfører prediktive analyser i sanntid. Teknologien bidrar til at strategisk viktige beslutninger blir bedre og kan tas raskere ved at de baseres på fakta og ikke på magefølelse.

Din nye rolle som maktinstans kan medføre at boblen fylt med skatter av digitalt materiale sprekker

Virksomheter har alt å tjene på å implementere avanserte Big Data-verktøy og -løsninger, men en slik prosess er ikke «rett frem». Teknologien blir utfordret ved at datasettene er enorme, varierte og i stadig endring. Virksomheter må forholde seg til stadig strengere reguleringer, senest nå GDPR, EUs personvernforordning, som skal være implementert senest 25. mai 2018 i EU/EØS. Den vil utvilsomt påvirke hvordan virksomheter kan nyttiggjøre seg data i fremtiden, og i mange tilfeller være disruptiv for eksisterende forretningsmodeller. Temaet burde fatte interesse hos deg som opptrer på vegne av en virksomhet, eller hos deg som forbruker og nysgjerrig på din nye rolle som maktinstans. Du kan lese mer om dette i neste blogginnlegg i denne serien.

 

Om bloggeren:
Monica Bårdsen er utdannet sivilingeniør, med en bachelor i energiteknologi og en master i industriell økonomi. Hun fascineres over digitalisering og teknologisk disrupsjon, hvor hun er spesielt interessert i temaer som ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og samfunn, samt teknologi og business.Monica følger Acandos traineeprogram for å bli en av Norges fremste konsulenter med mindre enn fem års erfaring.

comments powered by Disqus