Det finnes ingen normalbrukere!

Det finnes ingen normalbrukere!

Flere enn en milliard mennesker lever med funksjonsnedsettelser, og av disse har ca. 200 millioner betydelige utfordringer. Og andelen uføre vil øke i årene fremover. Dette skyldes en aldrende befolkning, med høyere risiko for uførhet enn hos yngre mennesker. I tillegg er det en global økning i kroniske sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft og psykiske lidelser.

Over hele verden har mennesker med nedsatt funksjonsevne ett dårligere helseutfall, lavere utdanningsnivå, mindre økonomisk deltakelse og høyere forekomst av fattigdom enn personer uten funksjonshemninger.

For å oppnå langsiktige og bedre utviklingsmuligheter, må vi styrke mulighetene for mennesker som lever med funksjonshemninger. Vi må fjerne barrierer som hindrer dem i å delta i sine lokalsamfunn; å få en god utdanning, finne anstendig arbeid og få sin stemme hørt.

Så hvordan kan vi som jobber med nettløsninger bidra? Og hva blir vi pålagt å gjøre?

Europa

Det pågår et arbeid i EU som vil bli sentralt for alle oss som jobber med IT-løsninger. De mest sentrale initiativene er Web Accessibility Directive og The European Accessibility Act. Hvis du tenker at dette kun har teoretisk interesse bør du lese videre!

Web Accessibility Directive

Direktivet vil omfatte nettsteder og mobile apper fra offentlig sektor, og innebærer at de må gjøres tilgjengelige for alle innbyggere, spesielt de med dårlig syn, dårlig hørsel og andre funksjonsnedsettelser.

"Internet access should be a reality for everyone. Leaving millions of Europeans behind is not an option.”
- Andrus Ansip, Vice-President for the Digital Single Market

Det europeiske arbeidet har følgende viktige formål:

 • bedre tilgjengelighet i mainstream-teknologier
 • et lovverk som skal stimulere og være en rettferdig ramme
 • lovverket skal sikre tilgjengelighet også igjennom å forplikte leverandørene

Direktivet vil være gjeldende fra 23. september 2018.
...men ting tar tid. Gjeldende forslag gir medlemslandene 2 år på å innføre kravene i lokale lover, og deretter 4 år på implementasjonen.

The European Accessibility Act

For å stimulere til innovasjon vil direktivet fortelle hva som trenger å være tilgjengelig i betydningen av funksjonelle krav, men vil ikke beskrive detaljerte tekniske løsninger for hvordan.

EAA dekker følgende produkter og tjenester;

 • digitale enheter og operativsystemer 
 • automater 
 • TV-utstyr med tilhørende tjenester
 • telefoner med tilhørende tjenester 
 • tjenester relater til passasjertransport 
 • banktjenester 
 • e-bøker
 • e-handel


WCAG 2.1

En liten funfact fra arbeidet med nye WCAG 2.1, er at det nå vurderes om man skal etablere krav til enkelt språk på nettsidene!

Bransjen

I Sverige starter kursing av innkjøpere i offentlig sektor. De skal lære å stille krav til sine leverandører, samtidig som det jobbes med å skjerpe flere krav fra «bør» til «skal». Og ikke minst oppfordres innkjøperne til å sette sanksjoner på tilgjengelighet.

For å profesjonalisere bransjen innen fagområdet tilgjengelighet, pågår det nå et internasjonalt arbeid med å etablere sertifiseringer for konsulenter. Sertifisering av løsninger er foreløpig uaktuelt.

Acando sine kunder vil i økende grad forvente tilgjengelighet i sine nettløsninger, ikke bare på grunn av krav, men for å nå ut til et bredere publikum. Da er det viktig at vi er godt forberedt.

Løsninger som er enkle og intuitive er jo bedre for alle, ikke bare de med spesielle behov!

Engh, Rune

Engh, Rune

Konsulent // Application Lifecycle Management
rune.engh@acando.no

comments powered by Disqus