Utnytter du verdien i dine data?

Utnytter du verdien i dine data?

I første blogginnlegg i denne serien (Big Data + GDPR = Dårlig kombinasjon) ble det belyst at det stadig genereres større mengder data, basert på at vi etterlater oss flere og mer markerte fotavtrykk når vi interagerer på nettet og fordi vi stadig omgir oss med økt grad av «smarte» datainnsamlende enheter knyttet til internett. Slik vi har sett kan dette gi store muligheter - så lenge vi forbrukere er villige til å dele av oss selv.

Det digitale universet øker i størrelse og relevans

I dagens samfunn er ikke oppfatningen av hva et univers er den samme som for noen tiår tilbake i tid. Vel så relevant som å snakke om universet som alt som eksisterer av rom, materie og stråling, er det digitale universet og dets innhold. I likhet med det «opprinnelige» universet er det digitale universet enormt og mangfoldig, men i kontrast er det bygget opp av oss mennesker samt smarte enheter og sensorer som kommuniserer over internett.

Det digitale universet kan sees på som et evig ekspanderende univers av digitale data, og den årlige veksten av slike data for øyeblikket er hele 40 % ifølge analyseselskapet IDC (IDC, 2014). Digitale økosystemer som blant annet Google og Facebook omgjør data og informasjon til en global virtuell valuta av absurd verdi. Det er selvsagt at slike mengder informasjon kan gi enorme muligheter, men den virkelige verdien gjør ikke sin entré før informasjonen kan ekstraheres fra dette digitale universet og inn i den fysiske verden for videre analyser.

Big Data skaper et enormt mulighetsbilde i analysesammenheng

Grunnet karakteristikkene knyttet til Big Data som beskrevet i første blogginnlegg i denne serien, er det vanskelig å analysere Big Data med tradisjonelle dataprosesseringsverktøy. Dermed utvikles og forbedres det stadig teknologier som muliggjør slike analyser, hvor fokuset ligger i å samle inn, lagre og behandle slike store datasett - hurtig og nøyaktig. Ved å utnytte hele spekteret av tilgjengelige data kan slike analyser skape ny og bedre innsikt, og nye sammenhenger kan komme til syne. Slik innsikt kan dermed benyttes som grunnlag til for eksempel å ta forbedrede beslutninger eller for å optimalisere prosesser i forretningssammenheng. Mulighetene er kun begrenset av fantasien.

Det skal ikke stå på potensialet

Viktigheten av datainput og dets tilhørende kvalitet for å foreta slike analyser kan oppsummeres gjennom uttrykket “Algorithms can always be improved, but a machine can only learn from the data it is fed”, som fastslår at tilstrekkelig mengde korrekte data er den altavgjørende faktoren for å oppnå et godt analyseresultat. Prediksjonene tilsier at prosentandelen nyttige data fra det totale digitale universet vil kunne vokse til å bli mer enn 35 % innen 2020, hvor veksten hovedsakelig baseres på dataøkning og fordi virksomheter hyppigere tar i bruk teknologi for å analysere Big Data. Til sammenligning kan det nevnes at kun 22 % av slik data var kandidat for analyse i 2013, hvorav en beskjeden andel på under 5 % faktisk ble analysert (IDC, 2014).

Selvsagt går ikke et slikt potensial ubemerket hen. Virksomheter har udiskutabelt fått øynene opp for mulighetsrommet Big Data bringer med seg, og mange har for lengst implementert relevante Big Data-teknologier for å gjøre analyser som kan skape konkurransefortrinn. Hvordan virksomhetene utnytter og skaper verdi av data som er koblet til både deg og meg, kan du lese mer om i neste blogginnlegg i denne serien.

 

Om bloggeren:
Monica Bårdsen er utdannet sivilingeniør, med en bachelor i energiteknologi og en master i industriell økonomi. Hun fascineres over digitalisering og teknologisk disrupsjon, hvor hun er spesielt interessert i temaer som ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og samfunn, samt teknologi og business.Monica følger Acandos traineeprogram for å bli en av Norges fremste konsulenter med mindre enn fem års erfaring.

comments powered by Disqus