Kortslutning om AMS-sikkerhet

Kortslutning om AMS-sikkerhet

Den siste tiden har Datatilsynet gått langt i å advare mot sikkerheten i de nye AMS-målerne som i disse dager rulles ut til alle landets husstander. De hevder at de digitale strømmålerne åpner for å gi andre innblikk i privatlivet ditt, ettersom involverte parter kan finne ut når på døgnet og hvordan kundene bruker strøm.

Dette er en skepsis jeg stiller meg undrende til, all den tid muligheten til å finne ut når på døgnet og hvordan kundene bruker strøm, trossalt er den viktigste grunnen til å innføre AMS i utgangspunktet. Overvåkning av slik informasjon bidrar til økt leveringssikkerhet og automatisk feilvarsling, noe som sikrer oss som kunder bedre trygghet og raskere utbedring. I tillegg vil det gjøre drift og vedlikehold av nettet mer effektivt, og det vil redusere behovet for kostbar utbygging.

Kunden må gi aktivt samtykke

Datatilsynet hevder at kommersielle aktører vil koble seg på og selge for eksempel alarm- og smarthustjenester, og at du dermed gir fra deg informasjon om hvordan du lever livet ditt. I den forbindelse må det presiseres at ingen utenforstående får tilgang til data fra målerne uten at kunden selv har gitt fullmakt til det.

Målerne har en fysisk utgang der tredjepartsutstyr kan tilkobles, men kunden må selv aktivt kontakte nettselskapet for å be om at denne aktiveres. Formålet er å muliggjøre tilkobling av eksterne display som visualiserer målerverdier på en mer oversiktlig og kundevennlig måte enn det måleren selv er i stand til. Ifølge NVEs utredninger, er slik «display-feedback», et av de mest effektive tiltakene for å bevisstgjøre kunder om eget forbruk og motivere til strømsparing.

Videre er det viktig å poengtere at det ikke er rett frem å hente ut hva du som kunde bruker strømmen til. Selv om det i teorien kan la seg gjøre å analysere seg frem til mer eller mindre kvalifiserte antakelser, forutsetter dette høy samplingrate, avansert teknisk analyse, og ikke minst at NVE i det hele tatt tillater det. Her pågår det fortsatt utredninger, og det er ikke endelig avklart om nettselskapene får lov til å sette målerne i stand til å tilgjengeliggjøre såpass detaljerte data.

Upassende timing og opphausing

Personvern er viktig, og jeg har stor respekt for Datatilsynets rolle. Det er imidlertid på sin plass å stille spørsmål ved timingen for Datatilsynets kritikk. Hvor var Datatilsynets innsigelser da AMS-forskriftene ble utredet og vedtatt i perioden 2011-2013? Så vidt meg bekjent, har tilsynet selv deltatt i det forberedende arbeidet knyttet til innføring av AMS. Nå er kundene for lengst pålagt de nye målerne, de har ingen anledning til å takke nei, og nettselskapene er i full gang med utrulling hos kundene. Da er det utidig av Datatilsynet å hause opp stemningen med et unyansert bilde av farene, og aggregere dette til et spørsmål om sikkerhet i AMS.

Mobiltelefoner, PCer, sosiale medier, ja, til og med busskortene våre legger igjen personsensitive digitale spor. Jeg mener ikke at vi skal være naive med tanke på sikkerheten i AMS, men av alle digitale sikkerhetstrusler vi omgir oss med, synes jeg AMS har fått ufortjent mye oppmerksomhet og skapt unødvendig frykt.

Det eneste vi oppnår med en slik avsporing på nåværende tidspunkt, er at installatørene som skal hjem til millioner av husstander, blir møtt med skepsis og stengte dører. Og at de dermed ikke får gjort jobben myndighetene har satt dem til å gjøre.

Denne kronikken er også gjengitt i Digi, EnerWe og GE Avisa.

Wiese-Haugland, Trygve

Wiese-Haugland, Trygve

Director Management Consulting
trygve.wiese-haugland@acando.no

 

Om bloggeren:
Trygve er en erfaren prosjektleder og rådgiver innen strategi- og forretningsutvikling, digital transformasjon, innovasjon, effektivisering og endringsledelse. Han har ledet arbeidet med å etablere og implementere forretningskritiske strategier for bransjeledende virksomheter innen bank, finans, forsikring, utdanning, energi, retail og offentlig sektor. Trygve er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH), og han brenner for å kombinere tradisjonell forretnings- og bransjeforståelse med teknologisk innsikt og digitale muligheter.

comments powered by Disqus