AR/VR på arbeidsplassen – ikke bare rosenrødt

AR/VR på arbeidsplassen – ikke bare rosenrødt

AR og VR har i lang tid vært i drømmene til innovatører, futurister og teknologi-geeks. I science fiction-filmer har løftene til teknologien vært brukt i lang tid, og kanskje mest tankevekkende var filmen The Matrix. Nå begynner det endelig å se ut som om disse løftene faktisk kan bli en realitet, noe som kan virke både spennende og skremmende, men som definitivt skaper muligheter. 

Mulighetsrommet for bedriftene er enorme

Til nå har vi hørt mest om AR/VR-teknologi brukt til underholdning, men etter hvert som teknologien modner, vil stadig flere bruksområder dukke opp, ikke da bare for oss som privatpersoner, men også i vår arbeidshverdag. VR brukes allerede i dag mye i opplæring, hvor blant annet det norske selskapet Attensi har posisjonert seg på en solid måte. Med deres løsning kan ansatte virtuelt oppleve nær realistiske jobbsituasjoner, f.eks. innen kundebehandling eller salg, i trygge omgivelser. Og skal du som bedrift gjennom en større endring, kan du forberede de ansatte på nye situasjoner og prosesser før det faktisk skjer. Man beveger seg med andre ord fra en teoretisk basert opplæring til en mer opplevelsesbasert opplæring. Et mye kraftigere pedagogisk virkemiddel.

Bruk av AR/VR på arbeidsplassen begrenser seg selvsagt ikke til opplæring av ansatte. I Facebook sin Oculus Rift-demo fikk vi se noen av mulighetene som teknologien gir for samhandling. Tenk hvor mye reiseutgifter firmaer vil kunne spare når man kan delta effektivt på møter fra hvor som helst? Eller for den slags skyld, all kontorleien? Da begynner man virkelig å snakke om ”leane” bedrifter.

AR/VR vil også kunne gjøre produktutvikling langt kjappere og enklere gjennom å visualisere modeller i 3D og interagtere med dem på en mye mer intuitiv måte enn man kunne tidligere. Komplekse datasett vil også kunne visualiseres bedre, og i en Big Data-verden vil slike verktøy gjøre det enklere å ta datadrevne, faktabaserte avgjørelser.

AR/VR på arbeidsplassen kommer til å bli en realitet!

Setter vi mulighetsrommet til AR/VR i en kontekst av en økende innovasjonstakt, et stadig trykk på å øke produktivitet, høyere kompleksitet og mer kravstore arbeidstakere (millennials), er det vanskelig å tenke seg at dette ikke vil komme til bedriftene. Så, hva nå?

”Technology is only as good as the strategy it supports”
– Kevin Troykey

Som alltid gjelder det å implementere teknologien på en riktig måte. Det vil aldri være teknologien i seg selv som gir verdi; verdien ligger i hvordan man tar teknologien i bruk. Økt verdiskapning sørger man for gjennom å finne gode bruksområder, for så å effektivt innføre løsninger i organisasjonen. Dette er standard for så å si all teknologiutvikling.

Sosiale problemstillinger linket til smarttelefonen har potensialet til å bli ytterligere forsterket

Noe som kanskje ikke er like standard, eller som i hvert fall har potensial til å bli et langt større problem enn det er i dag, er sosiale problemstillinger som følger med AR/VR. Hvordan skal man håndtere problemet med konstante distraksjoner på øyet? Eller hva med balansen og grensegangen mellom jobb- og privatliv? Vi ser at problemene som har kommet tydelig frem etter introduksjonen av smarttelefonen, kan ytterligere forsterkes med introduksjonen av AR/VR. Dopaminrushet man får av notifikasjoner på mobilen, vil være tilgjengelig rett på øyet, uten at noen andre kan se det. Man kan potensielt se hele snapchat storyer mens man later som man hører på noen. Man vil kunne være så godt som tilstede på alle møter, fra hvor som helst, og til og med lese mail i kinosalen. Dette vil gjøre utbrenthet enda mer utbredt, og konsentrasjon vil bli en enda mer etterlengtet mangelvare. Bedrifter som klarer å håndtere dette, vil være godt posisjonert for å oppnå konkurransefortrinn.

Kultur står alltid sterkest i regulering av atferd

Så hvordan gjør man det? Kultur står alltid sterkest i regulering av atferd, og mange stiller nå spørsmål om vi må gå til drastiske skritt som å forby eller hindre visse former for oppførsel, f.eks. ved å stenge ned mailservere utenfor kontortid? Det er snakk om å endre dyptliggende vaner, og dette vil alltid være krevende.

 

Om bloggeren:
Simon Isaksen følger Acandos treårige trainee-program for å bli en av Norges fremste konsulenter med mindre enn 5 års erfaring. Han er har en M.Sc i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, med fordypning i innovasjonsstrategi. Simon er svært interessert i alle mulighetene som ligger i teknologi.

comments powered by Disqus