Organisatorisk gjeld hindrer digital innovasjon

Organisatorisk gjeld hindrer digital innovasjon

Digital disrupsjon er fellesbegrepet som brukes om en kraftig endring eller bransjeglidning som følge av digitalisering. Mange bedrifter peker på teknisk gjeld som det største hinderet for digital forretningsutvikling og innovasjon, men stemmer egentlig dette?

Utfordringen ligger i blindsonen

For mange virksomheter er den organisatoriske gjelden en langt større utfordring enn den teknologiske. Bedriftens organisatoriske gjeld ligger i etablerte forretningsmodeller, organisasjonsstruktur, resultatmål, incentivordninger og i etablerte relasjoner med kunder og partnere. Denne gjelden hemmer bedriftenes evne til å drive innovasjon i et marked i rask endring.

Bransjer som media og handel er allerede rammet av digital disrupsjon, og nye bransjer som bank, forsikring og transport står for tur. ZhongAn Insurance, et rent online-selskap grunnlagt i 2013, er allerede blant verdens største forsikringsselskap med over 460 millioner kunder og 5,8 milliarder poliser. Samtidig viser en undersøkelse (Gartner 2015) at over 50% av ledere i forsikringsselskaper oppfatter tradisjonelle konkurrenter i det lokale markedet som deres største trussel. Den organisatoriske gjelden i etablerte bransjer omfatter også ”etablerte sannheter” om marked og konkurrenter, selv om den største trusselen i realiteten er nye aktører i ”blindsonen” som skaper nye tjenester og forretningsmodeller.

Organisasjon er den viktigste driveren for digital innovasjon

Å opprettholde konkurransekraft i en akselererende digital utvikling kan innebære behov for å kannibalisere egen kjernevirksomhet. Tyngden av den organisatoriske gjelden gjør dette svært vanskelig for de fleste virksomheter. Noen lykkes - Schibsteds etablering av Finn.no som en direkte konkurrent til egen tradisjonell virksomhet er godt eksempel. For mange virksomheter vil svaret på å lykkes med digital innovasjon og forretningsutvikling være å gjøre som Schibsted; skaffe seg innsikt i utvikling som skjer i ”blindsonen”, våge å eksperimentere med forretningsmodeller som kannibaliserer etablert virksomhet, og etablere nye forretningsmodeller på utsiden av den etablerte organisasjonen. Det er på tide at bedrifter innser at organisasjon, ikke teknologi, er den viktigste driveren for digital innovasjon.

Dette blogginnlegg stod også på trykk som et debattinnlegg i Finansavisen 30.01.17, og er skrevet i et samarbeid mellom Jone Løvvik og Johan Moen i Acando. 

 

Om bloggeren:
Johan følger Acandos treårige traineeprogram for å bli en av Norges fremste konsulenter med mindre enn 5 års erfaring. Han har en bachelorgrad i matematisk modellering fra INSA de Toulouse og en mastergrad i Operations Research fra Cornell University. Han har stor interesse for innovasjon og dets strategiske implikasjoner.

comments powered by Disqus