European SharePoint Conference 2016

European SharePoint Conference 2016

European SharePoint Conference 2016 gikk av stabelen for en måneds tid siden, fra 14.-17.november, og var den fjerde i rekken som ble arrangert. Årets konferanse ble avholdt i nydelige Wien og Acando stilte med tre av sine konsulenter. Her følger en beskrivelse av hva vi lærte på konferansen og hva vi synes var de beste sesjonene vi deltok på.

Keynotes

På konferansen var det tre keynotes totalt. Dag 1 startet med keynote av Dan Holmes, Chris McNulty og Mike Ammerlaan fra Microsoft med foredraget "The future of SharePoint is now, reinventing collaboration". Her redegjorde de for status quo på Office 365 og hvordan tjenestene er rullet ut og tilpasset en mer moderne arbeidshverdag. I tillegg snakket de om hvordan den moderne opplevelsen i SharePoint vil bli fremover og hvorfor vi som jobber med SharePoint skal fortsette med det.

Bilde: Keynote fra dag 1. Kilde: https://www.sharepointeurope.com

Keynote på dag to var av Christian Buckley fra Beezy og Benjamin Nialun fra Sharegate. Keynoten tok for seg at det ofte er en mismatch mellom hvilke IT-systemer en organisasjon tilbyr sine ansatte, og de systeme de ansatte faktisk bruker. Dette er spesielt et problem i organsiasjoner som tilbyr SharePoint Server som har kommet i versjoner med flere års mellomrom (2007, 2010, 2013, 2016), og man opplever at teknologien fort blir utdatert. Ofte ender det opp med at ansatte benyttes seg av andre løsninger som IT ikke har kontroll over, som f.eks Facebook, Dropbox, Slack, YouTube etc. (såkalt "ghost IT").

Et annet problem de adresserte i denne keynoten er at IT har kjøpt lisenser på SharePoint, og da må disse utnyttes. SharePoint blir brukt som en hammer og brukt på hver eneste spiker de kan finne, det kan være samhandling, CRM-løsninger, databaser, websider etc. Det blir sjelden gjort en vurdering om SharePoint faktisk er den riktige løsningen for å løse det aktuelle problemet, men SharePoint blir automatisk svaret siden vi allerede «har det».

Nøkkelen til å løse disse problemene ligger i følge foredragsholderne i å tilby de ansatte valg i porteføljen. Da vil IT-avdelingen fremdeles sitte med kontrollen. I en organisasjon er det nesten alltid ulike brukergrupper; fra unge dynamiske «millennials» som foretrekker online-chat og som snakker like naturlig gjennom sosiale medier som «in person», til folk som foretrekker epost eller å snakke direkte med personer i møter. De mener Office 365 Groups sammen med OneDrive kan tilby de fleste av brukernes ønsker; fra Microsoft Teams til Planner til mail-basert kommunikasjon.

Keynote på dag tre ble holdt av gjengen bak SharePoint Patterns and Practices-rammeverket; Paolo Pialorsi, Erwin van Hunen og Vesa Juvonen. De gikk gjennom hva som er fremtiden for SharePoint-tilpasninger, hvordan den klassiske utviklingsmodellen har vært og hvor drastisk den er endret for de som utvikler mot Office 365. I dag står man mye friere til å bruke de verktøy og rammeverk man ønsker for å utvikle: SharePoint-utviklere transformeres fra å være SP-utviklere til å være web-utviklere. Klient-side webparts er det som gjelder og man lager disse gjennom å bruke SharePoint Framework. Fremover vil det slippes SPFx-komponenter for å lage egne liste-views og egne felt-views (ved bruk av JSLink).

De viste også flere eksempler på at man bør engasjere seg i fora på internett ettersom Microsoft følger med på mye her og tar til seg innspill.

De avsluttet foredraget med tre hovedpoeng:

 1. Fremtiden er lys for utviklere!
 2. SharePoint er en utviklingsplattform
 3. Hold deg oppdatert på SharePoint PnP

Bilde: Publikum fra en av konferansenes keynotes. Kilde: https://www.sharepointeurope.com

Beste foredrag under konferansen

Her kommer de foredragene vi likte best og med en kort oppsummering av hva som var det viktigste i foredraget.

Extending Office Add-ins with Azure Container Service

I denne presentasjonen gikk Rick Van Rousselt gjennom hva Docker er og hvordan man kan utnytte Docker i Visual Studio og Azure. Docker består av tre hovedkomponenter; engine, images og containers. Engine er selve runtime/daemon for Docker, imager er som en mini-virtual machine, mens containers er en kjørende instans av et image som kjører image isolert og sikkert.

Visual Studio 2017 har innebygget Docker-støtte og man kan fra IDE´en starte opp Docker images. Man får også tak i Docker for Visual Studio 2015.


Det er flere årsaker til at man ønsker å bruke Docker i et utviklingsteam;

 1. Man eliminerer konflikter mellom apps siden hver container kjøres isolert.
 2. Man får veldig lett shipping av kode og kan enkelt hoppe fra dev-miljø til prod ettersom imaget er det samme
 3. Det er enkelt og svært lite ressurskrevende for utviklere (ikke behov for kraftige virtuelle maskiner) og man kan sette sitt eget utviklingsmiljø til å være identisk med prod.

Alt dette gjør at man kan levere kode enda kjappere.

I Azure har man nå full Docker-støtte gjennom Azure Container Service. Her kan man enkelt monitorere og sette opp blant annet Docker-images eller en hel "swarm" (samling ned Docker containers). Prismessig er dette svært gunstig.

To nyttige docker-kommandoer Rick Van Rousselt tipset om er "docker ps –a" som gir deg alle kjørende docker images, mens "docker run –d" gir deg kjørende image uten å havne inni kommandolinjen.

I presentasjonen viste Van Rousselt også hvordan han hadde et Docker image som var en Twitter-scraper som søkte opp en spesiell emneknagg - #espc16 – og hentet ned alle tweets med dette. Deretter hadde han et Docker image som tok de prosesserte tweets og sendte profilbildene fra alle tweets til Microsoft sitt "Cognitive Services". Dette er Microsofts "Vision API" for bildegjenkjenning og maskinlæring. I retur fikk han en beskrivelse av hva tjenesten "så" på profilbildene, og mange av resultatene var svært korrekte. Dette er en tjeneste jeg anbefaler å teste ut! Koden kan du finne på Rick sitt Github-repo.

Developing modular SharePoint solutions using TypeScript:

Denne sesjonen ble holdt av Arto Kaitosaari og dekket ett av årets heteste tema, nemlig TypeScript og hvordan man kan ta det i bruk i SharePoint-løsninger.

TypeScript har sitt utspring fra JavaScript og er et "supersett" av JavaScript som har en del kraftigere funksjoner og strukturer som mange nok savner i JavaScript. Det fine med TypeScript er at man "kompilerer" TypeScript-kode til kjørbar JavaScript-kode, som da støttes av alle browsere. Med andre ord er alle JavaScript-program gyldig TypeScript og all TypeScript-kode kan gjøres til gyldig JavaScript. Det er ikke behov for ekstra biblioteker eller rammeverk for å kjøre TypeScript-kode. All gammel JavaScript-kode kan også fint "portes" til TypeScript.

Det er statisk typing og type-sjekk (static typing and type check) i språket som gjør at man unngår feil og det fungerer også som dokumentasjon. For oss fra Microsoft-sfæren vil det da være full IntelliSense-støtte.
Mange JavaScript-funksjoner som kommer med siste versjon av ECMAScript (ES6) er allerede fullt støttet i TypeSCript, som f.eks. moduler, klasser, arrow functions, await og mye mer.

Deltakerne fikk også et nyttig tips: Dersom du laster opp TS-skriptet sammen med de kompilerte og ferdig genererte JavaScript-filene i webappen eller webparten din, får du mulighet til å kjøre live debugging av TS-koden når du eksekverer den i utviklerverktøyene i nettleseren din. Veldig nyttig! Kode som Arto Kaitosaari viste på sesjonen finner her og slides fra presentasjonen ligger her.

Jeg vil anbefale at du kommer i gang med å lære deg TypeScript og at du benytter det i prosjektene dine. Det ligger mange eksempler ute!

The future of SharePoint development - vision, strategy and roadmap

En av de presentasjonene det var knyttet størst spenning til under konferansen var Mike Ammerlaan fra Microsoft sin presentasjon rundt «fremtiden til SharePoint». Ammerlaan startet med å gå gjennom prinsippene for SharePoint utvidelser (SharePoint exitensibility principles) som de arbeider etter hos Microsoft. Den viktigste pilaren er å lage langvarige, verdiskapende tjenester for enterprise mobility. For å kunne få til dette må man tilby et utviklingsrammeverk for applikasjoner. Dette bruker man for å bygge industriledende klientside-løsninger både i skyen og on-premise.

Den nye brukeropplevelsen i SharePoint baserer seg på å være rask og responsiv, enkel og kraftig. Den skal fungere perfekt på alle enheter fra liten til stor. Brukeropplevelsen er svært inspirert av mobil-apper som typisk har enkle, intuitive og kraftige funksjoner.

Roadmap for SharePoint-utvikling består av at SharePoint Framework rulles ut nå for fullt. I første omgang er det klientside addins (webparts), deretter kommer SPFx extensions for egendefinerte listevisninger, egendefinerte feltvisninger, flere in-page user experiences / custom actions. Fokusområdet vil også ligge på å kunne levere full-page apps og ytterligere forbedringer på add-in modellen.

Hva skal man bruke når? Ammerlaan brukte også en del tid på å gå gjennom hva man skal bruke når som SharePoint-utvikler: 

 • Addins: Her velger bruker selv å installere appen og godkjenner selv om addin´en skal ha tilgang og hva den skal få tilgang til. (consent-based permissions) Her har man full kontroll over brukeropplevelsen og de fungerer også i den nye "modern experiences" som en app part.
 • Klientside webparts: konsistent brukeropplevelse på sider som gir deg raskt og responsivt design uten behov for oppdateringer av nettsiden. Disse fungerer også i SharePoint mobil-appen. Klientsidens webparts har et høyt tillatelsesnivå og krever at administratoren for tenant godkjenner appen før den kan spres. Webparten kjøres i brukerkonteksten.

Graph API´ et som blir kjernen i SharePoint-utvikling i årene fremover og som er den sentrale "huben" for all informasjon på tvers av Office 365 kan nå aksesseres både som v.1.0 og som beta. Beta inneholder mange tjenester og funksjoner som Microsoft er på vei å implementere og det kan være verdt å se på, ettersom SharePoint ligger som en av tjenestene.

For å utforske Graph API anbefaler jeg å teste ut "Graph Explorer", her kan man legge inn forskjellige spørringer mot de forskjellige tilgjengelige delene av API´ et og også prøve ut både v.1.0 og beta.

For det API-sentrerte rundt Office 365 og SharePoint er det viktigste for Microsoft i 2017 å få hele SharePoint API´et i Microsoft ut fra beta til GA (General Availability). I tillegg er det også et sterkt fokus på å lage hybrid-support for de farmene som kjører et hybrid-oppsett.

Webhooks er også noe vi vil se mer av i forbindelse med SharePoint-utvikling, ettersom de gir deg en enkel måte å registrere dine hendelser på mot lister og liste-elementer. Dette er også en robust måte å implementere hooks på siden den inneholder mekanismer for gjentakelser dersom noe går galt (retry logs). 

From SharePoint to Office 365 development: the path to your new playground

En annen meget relevant og spennende sesjon var foredraget til Sebastian Levert som er en kjent MVP fra Canada. Levert ga oss en utviklerrettet gjennomgang av hva vår nye "lekekasse" vil bestå av i Office 365. Vi utviklere er helt avhengige av å endre tankesett; nå må man fokusere på å være webutvikler og ikke tenke så mye på SharePoint "stuff" lengre. Vi må alltid tenke kryssplattform og har fokus på at ulike enheter skal bruke løsningene. For å få til dette må man blant annet utnytte API´er i mye større grad enn man gjorde tidligere og slutte helt med direkte kobling mot dataene dine.

Et nyttig tips var å gjøre utviklingen gjennom en tenant på dev.office.com. På den måten sørger man for at løsningen både fungerer i skyen og on-premise. Dette er også en rask måte å komme i gang med utviklingen på uten å ha behov for å starte opp en VM eller et lokalt utviklingsmiljø. Man kan også utvikle og teste sin addin via Napa.

One Endpoint to Rule Them All – Microsoft Graph

Det er liten tvil om at det ble fokusert mye på Microsoft Graph i de ulike sesjonene på konferansen. Denne sesjonen var dedikert til temaet og gikk fra basis informasjon om hvilke API'er Microsoft Graph erstatter til avansert utvikling mot Microsoft Graph.

Selve navnet Microsoft Graph er litt forvirrende, da betegnelsen allerede finnes i blant annet Office Graph og Azure AD Graph hos Microsoft. Microsoft Graph er et enhetlig API som inneholder alle tjenestene i Office 365. Tjenestene som finnes i blant annet Office Graph (Delve) og Azure AD Graph og andre API'er blir tilgjengeliggjort i Microsoft Graph.

Graph Explorer, var sentral i denne sesjonen. Denne utforskeren gir en veldig god mulighet til å teste ut reelle resultater fra din egen tenant, da du kan logge inn med din O365 bruker og se hvilke resultater de ulike spørringene gir.
Et godt tips å merke seg fra resultatet du får ut av spørringer dersom du bruker $top parameter for å begrense antall resultater, får du "@odata.nextLink" sammen med resultatene. Dette er spørringen som kan benyttes for å hente de neste fem elementene for løsninger som benytter paging. For eksempel spørringen https://graph.microsoft.com/v1.0/me/drive/recent?$top=5 henter ut de fem siste dokumentene du har redigert. Hvis du tester denne i Graph Explorer, ser du at i resultatene får du blant annet "@odata.nextLink" : https://graph.microsoft.com/v1.0/me/drive/recent?$top=5&$skiptoken=5.

Videre i sesjonen ble det vist hvordan man ganske enkelt ved hjelp av Microsoft Graph kan redigere celler i et Excel dokument, eller sende E-post på vegne av brukeren.

Discover what’s New and what’s Coming for Office Delve

Denne sesjonen viste hva som kommer i Office Delve. Tilhørerne fikk også tips om hva som allerede finnes tilgjengelig. De beste tipsene og features fra sesjonen følger her:

 1. Opprette boards i Delve: I Delve kan man enkelt opprette 'boards' med dokumenter. Ønsker man å samle dokumenter om et bestemt tema og dele dette med andre vha link, kan man enkelt gjøre dette.
 2. Personsøk i Delve vil snart gi brukerne mulighet til å søke etter skill og andre felter i brukerprofilen
 3. Windows 10 app for Delve: Appen for Windows 10 gir bedre muligheter til å følge med på hva som skjer rundt deg. Updated documents viser hvilke av dine relevante dokumenter som er endret siden sist du var inne. Appen gir også notifications når relevante dokumenter er endret og når andre relevante hendelser skjer. 
 4. I Office 2106 og Windows 10 er “recent documents” de samme dokumentene som “recent documents” i Delve.

Sosialt i palasset

På onsdag (dag tre av konferansen) var det duket for konferansefest, og Wien kunne ikke være noe dårligere enn fjorårets konferanse som arrangerte konferansefest i Nobel-salen, så de disket opp med fest i i erværdige Hofburg palass. Dette er bostedet til president, Alexander Van der Bellen, og lokalene var nydelig dekorert til fest. I tillegg til fest var det prisutdeling der det ble kåret de beste europeiske løsningene i tillegg til den prestisjefylte "Top 25 European SharePoint Influencers". Dessverre var det ingen norske løsninger på pallen i år, men vi får håpe Norge stiller sterkere neste år!

Bilde fra festen: Fra venstre ser du Per Anton Gransæther, Mats Angermo Ringstad og Eskild Riiser, alle SharePoint konsulenter i Acando Norge. 

Avslutning

Tidligere års konferanser har handlet mye om hvordan «brande» SharePoint, publisering og hvordan utnytte SharePoints søkemotor for å fremheve innhold. Du kan lese fjorårets bloggpost her.

Årets konferanse fokuserte naturlig nok på de nye mulighetene som har kommet i SharePoint og Office365 det siste året, som Office365 Groups, forbedret Delve, Microsoft Graph, SharePoint Framework og Planner.

De fleste sesjonene omhandlet skyløsninger og Office 365, så det er liten tvil om at skyen er her. Likevel var det en del rene SharePoint Server sesjoner, og ikke minst sesjoner om hybridløsninger som tar for seg det beste fra Office 365 i en blandet installasjon av Office 365 og on-prem SharePoint Server. Dette er kanskje den mest overraskende vendingen det siste året; selv om skyen er her for å bli, er det liten tvil om at Microsoft satser hardt på SharePoint Server også. SharePoint 2016 skal få «feature packs» fortløpende slik at gapet mellom serverversjonen og Office 365 ikke skal bli så stor som den til tider har vært i dag. Likevel er det en del tjenester som aldri vil bli tilgjengelig på server, som f.eks Delve, Planner og Office 365 Groups.

Hverdagen for SharePoint utviklere har forandret seg radikalt de siste par-tre årene. For tre år siden var det nok å kunne SharePoint .NET Server APIet. For et år siden måtte man kunne skrive javascript og lage SharePoint apper med en rekke APIer å forholde seg til. Vi kan blant annet nevne REST, CSOM, JSOM. I år er det viktig å kunne SharePoint Framework som benytter seg av moderne webteknikker og Microsoft Graph.
En SharePoint arkitekt er i dag ikke bare en SharePoint arkitekt, men en Office 365 arkitekt. Det er viktig å vite hvilke tjenester som ligger i porteføljen og hva som skal benyttes til hvilke formål. Det ligger mange muligheter i Delve, Groups, OneDrive etc. Det viktige er å vite hvordan disse mulighetene kan benyttes til å løse behovene organisasjonen har.

Neste års konferanse arrangeres i Dublin fra 13.-16. november og vi kan på det varmeste anbefale å delta på den, både for utviklere og også for de som jobber det forretningsmessige med Office 365 og SharePoint.

Bloggartikkelen er skrevet i et samarbeid. De involverte er Mats Angermo Ringstad, Eskild Riiser og Per Anton Gransæther. 

 

Om bloggeren:
Fagansvarlig for SharePoint i Acando Norge og er løsningsarkitekt og utvikler på store Office 365-prosjekt som for eksempel Orkla og TINE. Jobbet med SharePoint i Acando siden 2008.

comments powered by Disqus