Selvkjørende dagligvarebutikk på Fornebu

Selvkjørende dagligvarebutikk på Fornebu

Verdens første selvkjørende dagligvarebutikk ble demonstrert på Fornebu den 11.11.16. Samarbeidsprosjektet mellom Kolonial.no, SmartCity Bærum og Acando gjør det mulig å bestille varer på nett, kommunisere med den selvkjørende butikken via mobil, og be den komme hjem til deg med varer når det passer deg. 

Det var stort oppmøte på Storøya skole da kolonial.no inviterte presse og andre skuelystne til frokostmøte og demonstrasjon av verdens første selvkjørende dagligvarebuss. Samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, og Bærum kommunes ordfører, Lisbeth Hammer Krog var på plass, sammen med Atle Guttormsen, Silvija Seres og Karl Munthe-Kaas, som alle holdt hvert sitt innlegg før det var tid for prøvekjøring.

Samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, holder innlegg for pressen og de fremmøtte på Storøya skole, 11.11.16. (Foto: Acando AS)

Bakgrunnen for arrangementet var å teste selvkjørende varetransport der kunden ved hjelp av en mobilapp kan bestille hjemlevering av dagligvarene som er bestilt på kolonial.no. Via mobiltelefonen kan kunde låse seg inn i den selvkjørende butikken og hente varene.

"Det har vært veldig spennende å se at teknologien kan benyttes utover det å kun transportere personer, men også varer. Mange bruker fortsatt bil når de skal foreta innkjøp og mye av handelen skjer på den tiden av døgnet da det ellers også er mye trafikk. Ved å ta i bruk selvkjørende butikker med lokale hentepunkter, vil behovet for personbil bli redusert, noe som igjen er positivt på miljøet og trafikkbildet i sin helhet."

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Fremtidens Smart City

Et av satsingsområdene i Acando er Smart City, der Intelligente Transportsystemer og selvkjørende minibusser inngår. Acando har tatt initiativ til å få bussene til Norge i nært samarbeid med sentrale offentlige myndigheter og private virksomheter. Hele ni demonstratorer har blitt gjennomført i Norge høsten 2016, og planen er å realisere operative piloter med selvkjørende busser i flere byer og tettsteder i 2017.

Acando er også et av de ledende konsulentselskapene innen retail i Norden. Det vi nå gjør er å kombinere kompetanse innenfor persontransport og varehandel, og anvende den samme autonome transport teknologien til varetransport. I den digitale revolusjonen vi nå er inne i handler samarbeidet med kolonial.no og Smart City Bærum om å finne løsninger på tre grunnleggende forhold:

  • Å møte kundebehov og skape bedre kundeopplevelser, som gir økt salg.
  • Løse kostnadsutfordringen ved hjemleveranser av varer. 
  • Bidra til å skape bedre bomiljøer gjennom redusert biltrafikk og forurensing. 

Ifølge samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen skal han gjøre alt han kan for at myndighetene ikke skal stå i veien for en slik utvikling, og signaliserer at nødvendig lovgivning er tilrettelagt før sommeren 2017.

"Vi jobber i disse dager med regler og lover som vil åpne for at selvkjørende kjøretøy kan testes ut på offentlig vei. Norge er langt fremme i digitalisering og bruk av ny teknologi, og vi skal ligge langt fremme i løypa på dette feltet også. En selvkjørende minibuss er nå på Norgesturné, og jeg er glad for at vi har bidratt slik at denne nye teknologien kan bli vist frem." 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Vi vil ha det enklere å gjøre de gode valgene

Som forbrukere og ansatte er vi digitale. Vi er på nett og søker informasjon om produkter og tjenester, pris, hvor en kan få tak i varene, lagerbeholdninger, alternative hente- eller leveringsmuligheter. Dette gjør vi både før og under besøk i butikk, enten butikken er fysisk eller digital. I tillegg henter en gjerne innspill fra venner og kjente.

Vi har lenge brukt nettbanker, vi henter nyheter og underholdning på nett, vi henter svar på ‘hva skal vi ha til middag i dag’ fra matprat.no, trines matblogg eller kolonial.no, vi kjøper musikk og film, reiser og hotell på nett. Vi venner oss til gode digitale løsninger og opplevelser fra mange av de ledende globale aktørene, som Google, Apple, Facebook, Spotify og Netflix, Apple, Amazon og Alibaba. De er alle nær kundene og personaliserer opplevelsen systematisk.

Disse erfaringene og vanene tar vi også med oss i møte med norske aktører som selger varer både i butikk og på nett. Hvordan norske virksomheter møter disse forventningene påvirker både kunderelasjon og salg.

Leveranse er en helt sentral del av kundeopplevelse 

Leveringstjenester påvirker i stor grad om vi handler varer på nett eller ikke. Det påvirker også om vi velger å gjennomføre en ønsket og påbegynt netthandel eller ikke.

For å ta det siste først. Et stort antall handlekurver blir satt igjen i nettbutikker. Ved siden av «dårlige» nettløsninger og mangelfulle betalingstjenester, er mangel på fleksible og presise leveringstjenester til lav pris blant de viktigste årsakene til at handelen ikke gjennomføres (DIBS Nordic ecommerce 2016, Klarna Ehandels trender 2015). Konsekvensen er tapt salg og enda mer alvorlig, mulig tapt kunde!

Ehandel vokser sterkt og vil utgjøre en betydelig andel av handel om få år. Dagens leveranseformer er ikke godt nok tilpasset denne situasjon. I samarbeid med flere merkevareleverandører, retailers og logistikkaktører har Acando nylig gjennomført en studie for å bedre forstå hvilke krav dette stiller til fremtidens leveransetjenester og -samarbeid.

Svaret går bl.a. i retning av at kunden enkelt skal ha fleksibilitet til å velge om enkeltvarer eller samling av flere varer, skal hentes på ulike steder eller leveres hjem, når det passer for kunden. I hovedsak uten tillegg i pris eller til lav pris. 

Mange ulike løsninger og konsepter er nå under uttesting, det samme er nye samarbeidsformer.

Leveranser av varer hjem til kunden er i dag også en pris- og kostnadsutfordring. I eksisterende vareflyt, fra leverandør eller sentrallager til butikk eller hentepunkter, er kostnads- og marginbildet i dag rimelig godt dekket. Utfordringen ligger i «last-mile» leveransen, fra hentepunkt og hjem til kunde. Bil med sjåfør koster for mye til at det blir lønnsomt uten at kunden betaler ekstra for tjenesten. Det er her autonome kjøretøy, den selvkjørende digitale butikken, kommer inn i bildet.

I en nylig publisert rapport fra McKinsey (Parcel Delivery – The Future of Last Mile) avdekkes bl.a. en betydelig vekst innen hjemlevering av varer og at leveringstjenester må være kundedrevet og dynamisk. Det store flertall av forbrukere vil handle til lavest mulig pris på leveringstjenesten, fremfor raskere levering til høyere pris. Autonome kjøretøy og droner, men også sykkelbud pekes på som de aktuelle løsningene for å møte både kundebehov og tilstrekkelig lav kostnad til at dette kan gi lønnsomhet.

Et annet interessant funn i denne rapporten er viktigheten av levering samme dag, og da spesielt knyttet til dagligvarer og apotekvarer. Det er en stor andel forbrukere, ca. ¼, som oppgir at de ikke handler disse varene på nett fordi det ikke tilbys hjemlevering samme dag til lav pris.

Gode hente- og leveringsløsninger vil bidra til at mange av de som i dag setter igjen handlekurven i nettbutikken vil gjennomføre transaksjonen og handle. I tillegg vil det bidra til å gjøre netthandel relevant for flere av de som i dag handler i fysiske butikker.

Autonome kjøretøy fremstår som et godt fremtidig alternativ til å løse «last mile» kundeleveranser til lav kost.

Verdens første selvkjørende matbutikk (Foto: kolonial.no)

Også når det gjelder online dagligvarer

Når det gjelder dagligvarer, som er den desidert største bransjen innen varehandel i Norge, er %-andelen netthandel i dag lav. Samtidig viser netthandel med dagligvarer sterk vekst. Denne er primært drevet av nykommere som i stor grad er kunde- og datadrevne teknologiselskaper med nye forretningsmodeller, som f.eks kolonial.no. For en større dagligvarekjede Acando samarbeider med, er det også interessant å erfare at etableringen av online butikk så langt viser økt kundetilfredshet, mer lojale kunder, økt share of wallet – også i fysisk butikk.

Det er rimelig å anta at forbrukere både tar med seg sine digitale forventninger og erfaringer med gode kundeopplevelser i netthandel av tjenester og varer, til netthandel av dagligvarer.

Fordi det er sunn fornuft...

Ikke minst for barnefamilier, som utgjør en stor del av totalkonsumet, er det hektiske hverdager med press på tid og mye «hassel» forbundet med dagligvarehandel.

Selve handleopplevelsen i hverdagen er ikke udelt positiv. Skynde seg hjem fra jobb, kø, hente barn, dra til butikk, lete etter parkering, handle; raskest mulig lete seg frem til frem varene mellom hyller og folk, finne vare- og prisinformasjon, løfte varer ut av hyller og disker ned i kurv, stå i kø foran kassen, løfte varer opp på bånd, pakke ned i poser, bære tungt med seg hjem eller i bil – gjerne sitte i bilkø. Dette kan vel ikke akkurat kalles optimalt informasjonssøk eller vareflyt og er vel i realiteten en skjult kostnad som i dag er lagt på forbruker.

Mange ønsker å skape bedre middagsopplevelser i hverdagen med måltider som hele familien liker, mat som er sunn, med variasjon gjennom uken, som er enkel og rask å lage. Til tross for mange år med matprogrammer på TV, stor interesse for mat og matlaging, mange gode tips og råd, viser det seg vanskelig å konvertere denne inspirasjonen til handlekurven de 7-8 minuttene man er innom butikken på ettermiddagen. Selv kunder med høy matkompetanse sliter i denne handlesituasjonen. Man ender gjerne opp med de samme ingrediensene uke etter uke, men er ikke tilfreds med måltidene.

Ved å bruke litt tid på nett for å planlegge måltider og innkjøp, vil en enklere kunne omsette inspirasjon og ønsker til handlekurv og bedre måltidsopplevelser.

Når en handler dagligvarer i en nettbutikk, som f.eks. kolonial.no, med enkel og moderne funksjonalitet, finner en stor bredde i sortimentet – gjerne også med produkter som normalt finnes i spesialbutikker, og pris på nivå med lavprisbutikkene. Derfor bør ikke vareutvalg og pris være noen hindring for å handle på nett. Leveranser avtales på nett, enten ved henting på et sted som passer eller hjemlevering, og tidspunkt. Med et selvkjørende hentepunkt nær der du bor, den digitale selvkjørende butikken, som du kan kommunisere direkte med via mobil, oppnås ytterligere fleksibilitet og enkelhet for kunden.

… også i et miljøperspektiv.

Forbrukere har uttrykt forventninger til at dagligvarehandelen skal hjelpe dem til å enklere kunne gjøre miljøvennlige valg. Netthandel med levering av varer hjem, vil kunne bidra på flere områder:

Bilkjøring til dagligvarebutikk er en av de største trafikkdriverne etter reise til og fra arbeid. «Kollektiv» levering av mat med en elektrisk drevet selvkjørende butikk, vil redusere trafikk og forurensing.

Mange av kundene som nå handler dagligvarer på nett med henting eller hjemlevering, forteller om et redusert matbudsjettet fordi man unngår unødige kjøp og varer til overs. Flere «riktig» handlekurver vil også bidra til mindre kasting av mat.

Ketil Solvik-Olsen og Karl Munthe-Kaas foran verdens første selvkjørende dagligvarebutik. (Foto: kolonial.no)

«Dette er viktig for alle som er i tidsklemma og som ikke synes å gå i butikk for å handle dagligvarer er givende. Spare tid, gjøre det enkelt, samtidig som en reduserer trafikk og forurensing – jeg heier på dere".

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen

Noen mener at de som bestiller på nett og får varene levert hjem er late, vi mener de er smarte :)

 

Om bloggeren:
Egil Tenold, rådgiver i Acando Management Consulting, har flere års erfaring innenfor varehandel og digitalisering.

comments powered by Disqus