Acando deltok på #hack4no

Acando deltok på #hack4no

#hack4no beskrives som årets store hackathon med åpne offentlige data, og ble avholdt på Høgskolen i Buskerud 28-29. oktober. Acando er samarbeidspartner og sponsor for #hack4no og stilte opp med både ekspertteam og deltok i finalejuryen.

Arrangementet er et hackathon, det vil si en form for datatreff der kreative personer møtes for å utvikle apper eller andre digitale løsninger som løser et eller annet problem (eller bare lages for gøy). Det ligger i naturen at det er mange programmerere som deltar, men arrangementet favner også alle som har en ide de ønsker å gjennomføre, eller for eksempel har kompetanse innen områder som digital formgiving, prosjektledelse og så videre. Målet er å utvikle og skape, og aller helst med bruk de mange åpne datakildene som finnes fritt tilgjengelig. 

Halvparten av deltakerne var barn og ungdom fra hele Norge, og disse deltok i et separat junior-hackathon som gikk parallelt med det ordinære hackathonet. 

Arrangementet foregikk slik at de med ideer fikk presentere disse på den åpne felles-sesjonen på oppstarten, og så kunne de som var interessert i prosjektet melde sin interesse og bli med på hackingen. Det ble til slutt registrert 32 prosjekter. Du kan få en oversikt over alle de registrerte prosjektene her. Noen besto av 1-2 deltakere, men flere av hadde team på fire-seks personer. 

Acando stilte med eksperter og jurymedlem

Undertegnede var med på et av fire ekspertteam og fikk således mulighet til å veilede og hjelpe åtte av de påmeldte hackathon-gruppene. Det viste seg raskt at de fleste gruppene ønsket seg det samme på dag en og to.

Den første dagen var gjennomgangstemaet at de ønsket veiledning rundt det å organisere teamet, begrense fokus og finne ut nøyaktig hva man burde jobbe med. I løpet av kvelden og på dag to dreide behovet over til veiledning av mer teknisk art, og mange av spørsmålene gikk da på konkrete tekniske utfordringer. 

Marit Mjøen Solem og Halvor Mjøen pitcher "Save My Reindeer" i semifinalen for ekspertteamet.
De vant til slutt konkurransen i den endelige finalen litt senere på dagen.

Hvert ekspertteam avholdt en semifinale, og sendte de to beste prosjektene videre til hovedfinalen. 

Acando stilte som nevnt med fire eksperter som foruten undertegnede var akselerasjonsdirektør Frank Rognstad, utvikler Bjørn Hjelle og konsulentsjef Christine Lund.

Christine deltok også i hovedjuryen. 

- Det har vært svært interessant å sitte i juryen og se hvordan kreative og engasjerte mennesker bruker åpne offentlige data til å skape nye produkter, tjenester og forretningsmodeller, sier Christine.

- Flere av lagene presenterte innhold som vil bidra i samfunnsutviklingen gjennom bedre tilgang på offentlig informasjon og bedre offentlige tjenester. Kudos til Kartverket og Difi for et vellykket arrangement.

Bjørn Hjelle deltok forøvrig i fjorårets hackathon og hans team var et av vinnerlagene. De utformet en appløsning/spill, kalt Biocaching, der hensikten er å ta bilder av en art, identifisere arten, oppgi tid og sted, og lagre dette som en observasjon. Man får poeng ut i fra hvilke og hvor mange arter man registrerer.

– Det handler om en kombinasjon av teknologi og natur. Vi tror læringseffekten, om arter og områdene de finnes i, vil være den viktigste motivasjonsfaktoren for å bruke appen. Men det er også en spillopplevelse, for å gjøre det hele mer morsomt, sa Hjelle til Digi.no i et intervju du kan lese her.

Biocaching har fått stor internasjonal oppmerksomhet og alt startet på Hønefoss og på #hack4no i oktober 2015. Les mer om Biocaching og deres utrolige historie her!

Acando demonstrerte førerløs buss

Det er ingen hemmelighet at Acando har jobbet med selvgående busser i lengre tid. På #hack4no fikk alle mulighet til å studere og prøvekjøre bussen, og det var naturlig nok et populært avbrekk i en ellers særdeles hektisk hackeweekend.

Den selvkjørende minibussen ble demonstrert på Hack4no

Les mer om prosjektet i denne artikkelen fra Teknisk Ukeblad.

Datasett 

Selv om konkurransen nå er over for denne gang kan du nyte godt av datasettene som er gjort tilgjengelig.

I tillegg til Kartverket stilte føglende dataforvaltere med data: Kulturrådet, Riksantikvaren, Meteorologisk Institutt, Statens vegvesen, Riksarkivet, Artsdatabanken, Brønnøysundregistrene, Fiskeridirektoratet, Norsk Reiseinformasjon og Statistisk sentralbyrå. 

En komplett liste over datakildene og direktelink til datasettene finner du på denne siden. Selv om hackathonet er over for denne gang, er det fortsatt mulighet til å åpne skattekisten av data og skape nye produkter og tjenester. Du kan også bruke denne muligheten til å stille forberedet foran neste avvikling. 

FOTO: Kartverket/Hack4no

 

Om bloggeren:
Frontendutvikler med sans for JavaScript. Glad i å snakke om programmering, og har utgitt boken ReactJS Blueprints på Packt forlag.

comments powered by Disqus