Tre viktigste faktorer for et bilfritt sentrum

Tre viktigste faktorer for et bilfritt sentrum

Kollektivtrafikk kan gjøre bykjerner bilfrie. Men transporten må være tilgjengelig og attraktiv for å lykkes. Med Intelligente Transportsystemer (ITS) øyner vi en løsning – men bare hvis virkemiddelet brukes riktig.

En av de viktigste grunnene til at vanlige folk ikke kjører kollektivt er at reisen er upraktisk. Selv etterhvert som selve rutenettet blir mer effektivt, ligger den største hindringen i at det ikke når fram til alle.

Et godt eksempel er situasjonen i Singapore. Det er en liten øy på 60 x 40 kilometer, som har fem millioner innbyggere. Man skulle tro at det var enkelt å bygge gode kollektivløsninger her. Men til tross for at biler er ekstremt dyre, og manglende fergeforbindelser gjør at en bil bare kan brukes på øya, vokser bilparken, og med den – trafikkproblemene.

Selv i Singapore er det utfordrende å gjøre de første og siste meterne av reiseveien kollektiv med dagens virkemidler. Det kan være for langt å gå for å komme seg på buss eller bane, eller det er tungvint når de kommer fram.

Det er ikke regningssvarende å strekke rutenettet ut til å nå alle husstander rundt sentrumskjerner med dagens teknologi. Derfor velger stadig flere å skaffe seg bil. Og bidra til å øke øyas trafikkproblem.

Selvkjørende busser

Et virkemiddel som kan bidra til å løse floken er selvkjørende busser. De kan være det kollektive bindeleddet mellom husstanden og rutenettet. Eller i et norsk perspektiv: mellom en innfartsparkering og rutenettet.

Bussene er miljøvennlige, og inneholder så mye teknologi at det er lett å la seg blende av hva de kan klare. Ikke desto mindre er det noen veldig viktige omkringliggende faktorer som bør oppfylles for å skape virkelig gode publikumstjenester.

Tre viktige faktorer

Selvkjørende busser må operere som del av en helhetlig kollektivløsning. For å få til dette må tre sentrale faktorer hensyntas:

1. Sømløshet

Bestilling og bruk av en selvkjørende buss må fungere helt sømløst, og integrert med den øvrige kollektivtransporten. Den må forstå trafikkbildet. Det hjelper ikke med en buss som plukker deg opp utenfor døra, hvis den kjører deg til en holdeplass der forbindelsen videre akkurat har gått.

Og når bussen er i ferd med å få full, må den hente inn mer kapasitet, så det ikke står passasjerer og venter på en buss som ikke har plass. 

Poenget er at bussen må ha system til system- kommunikasjon med øvrig kollektivtransport, gjennom løsninger som kan foreta den komplekse analysen en sjåfør ellers ville ha gjort.

2. Relevans

Selvkjørende busser må adressere de områdene som er relevante. For å lykkes, må vi forstå virkemiddelet, og hvor det har sine fordeler. Vi må ikke bli blendet og bruke teknologien for teknologiens skyld, da ender vi opp med å sette inn løsningen der den strengt tatt ikke passer.

Selvkjørende busser kan egne seg til å skape forbindelse de siste meterne på IT Fornebu eller i industriparken på Kongsberg. De kan frakte folk til og fra store parkeringsområder i utkanten av bykjerner og inn til kollektivtilbud.

De kan også utvide nedslagsfeltet på dagens kollektivløsninger med henteruter langs transportveier som dekkes.

3. Alternative anvendelser

Det er også viktig at bussene utnyttes optimalt. Derfor må vi ha systemer som tillater alternativ bruk mellom rushtidene. Da kan de for eksempel brukes av gamlehjem og skoleklasser som har behov for transport, eller bidra til å løse budtjenester i et sentrumsområde.

Dersom vi først investerer i virkemiddelet, gjelder det å dra mest mulig nytte ut av det.

Stort behov for integrasjon

Selvkjørende busser har et stort potensiale for å gjøre våre bykjerner bilfrie. Kanskje er det paradoksalt at et virkemiddel som i utgangspunktet er autonomt krever så høy grad av integrasjon for virkelig å levere effekt.

 

Om bloggeren:
Olav er salgssjef og programansvarlig for Intelligente transportsystemer (ITS), energi og "Smarte byer" hos Acando. Han har et høy engasjement for det grønne skiftet og smarte løsninger som Norge kan utnytte for å ta del i en tidlig industrialisering.

comments powered by Disqus