Digitalisering av industrien - henger de norske selskapene med?

Digitalisering av industrien - henger de norske selskapene med?

En 60 års reise, muliggjort i stor grad av teknologi, har ført norsk industri trygt gjennom den tredje industrielle revolusjon. Nå ser vi en ny bølge av digitalisering som vil treffe norsk industri med full kraft, og det vil skje mye raskere enn mange norske ledere er forberedt på.

The 4th revolution will be like a tsunami, you see small signs at the shore,
and suddenly the wave sweeps in.

Klaus Schwab World Economic Forum

Internett-bølgen som startet på 90-tallet skapte store endringer for sektorer som media, musikk, reiseliv og detaljhandel. Den nye digitaliserings-bølgen vil treffe norsk industri like hardt!

Drivkreftene rundt digitalisering har eskalert betydelig det siste året som et resultat av konsepter som har modnet og fusjonert. IoT (Internet of things), kunstig intelligens og avansert analytics, roboter og 3D printing, samt cloud computing og mobil er alle viktige drivere. Vi ser også at helt nye teknologier som Blockchain, kan resultere i de største endringer siden internett (ref. Dan Tapscott’s nye bok).

Utnyttelse av disse teknologiene gir norsk industri muligheten til å ta nye og sterkere markedsposisjoner, men det krever betydelige endringer i eksisterende forretningsmodeller. I følge en internasjonal studie gjennomført av blant andre MIT og BI, ser vi overraskende nok at norske ledere bruker mindre tid på forretningsverdien av digitaliseringen enn i Nord-Amerika og teknologi land i Asia.

I løpet av det siste tiåret har en kontinuerlig prosessforbedrings-filosofi vært dominerende innen industrien i Norge. Dette har vært bra i forhold til å øke medarbeiders involvering og forståelsen av den eksisterende operasjonelle modellen og hvordan den kan forbedres. Nå som vi går inn i den digitale tidsalder med full kraft, trenger vi å utvikle og gjennomføre spenstige strategier som transformerer virksomheten og/eller utvikler nye forretningsmodeller. Dette krever nye digitale evner. Vil norsk industri lykkes?

En nasjons fremtid blir ikke til – den blir skapt!

Walter Qvam, Konsernsjef i Kongsberg Gruppen

For å øke sjansen for at norsk industri skal lykkes ønsker Kongsberg Gruppen, sammen med partnere, å etablere ett "toppindustri-senter" basert på prinsippene fra toppidrettssenteret. Samtidig inviterte Business Sweden til formelt samarbeid på tvers av landene for å utveksle erfaring og kompetanse gjennom konferansen "Digitalisering av nordisk industri" 28. april 2016.

I tillegg til å øke samarbeid på tvers, må de enkelte bedriftene skape en digital transformasjonsevne for å utnytte mulighetene og opprettholde/forbedre konkurranseevne. Ledelsen må sørge for innsikt i det digitale landskapet, og man må tørre å utfordre etablerte sannheter og forretningsmodeller.

Alternativet kan være katastrofalt!

Artikkelen var først publisert i Computerworld ,04. mai 2016.

Erik Gaarder

Erik Gaarder

Direktør Management Consulting
erik.gaarder@acando.no

 

Om bloggeren:
A management consultant with a burning desire to transform existing brick and mortar business models. Erik was a speaker at many European conference on eBusiness in the late 90’s where his main message was the disruption of industry models. However, these brick and mortar industries didn’t disrupt; in fact, they have changed little since then. He has waited 16 years for the chance to be a part of this journey and looks forward to taking on a “navigator” role for Acandos clients.

comments powered by Disqus