Offshoring av IT-tjenester – en døgnflue?

Offshoring av IT-tjenester – en døgnflue?

Utsetting av IT-tjenester til lavkostland ”offshore” har vært en sterk og økende trend globalt. I Norge har det tatt litt tid før offshore-aktørene har fått skikkelig fotfeste, men i de senere årene har selskaper som Infosys, Cognizant, Tata Consulting Services (TCS) og HCL Technologies vunnet betydelige kontrakter i det norske markedet. 

Virksomheter som Posten, DNB, Marine Harvest, Orkla, Statoil og Telenor har alle valgt å få store deler av sine IT-tjenester levert offshore fra disse leverandørene. Når de Indiske aktørene samtidig figurerer på topp i kundetilfredsundersøkelser, er det lett å tenke seg at offshoring av IT-tjenester er en vedvarende trend og etterhvert den dominerende leveransemodellen.

Men en annen betydelig global trend – ”commodization” av IT-tjenester - kan innebære at gleden kan bli kortvarig for offshore-leverandører, i alle fall for deler av leveransene.

Hvorfor offshoring? 

De vanligste argumentene for offshoring av IT-tjenester er: lavere personalkostnader, tilgang på kompetanse og industrialiserte leveranser. Disse fordelene har historisk oppveiet ulemper som følger av geografisk avstand, kulturforskjeller, språkforskjeller og forskjell i tidssone.

Vi opplever nå at IT-leveranser generelt blir mer standardiserte; skytjenester, automatisering og globale skalerbare leveransemodeller bidrar til at tjenester blir industrialisert og alminneliggjort (”commoditized”). Utviklingen medfører at personalkostnadene blir betydelig redusert som andel av totalkost for produksjon og leveranse av IT-tjenester. Teknologien har en felles ”global” pris, så kostnadsfordelen til offshoreleverandørene har i praksis utelukkende vært knyttet til personal. Når så to av hovedargumentene for offshoring - lavere kostnader og mer industrialiserte leveranser - mer eller mindre faller bort, vil ulempene veie mye tyngre og bidra til å svekke verdiforslaget for offshore-leveranser.

Det er på infrastruktur-tjenester (drift) og plattform-tjenester hvor denne industrialiseringen har kommet lengst, og som en konsekvens vil færre kunder etterhvert velge å sette ut sin drift til en offshore-leverandør. For applikasjonstjenester er bildet litt annerledes. Selv om applikasjoner og programvare i økende grad leveres som sky-tjenester, har mange organisasjoner store og komplekse IT-systemer som krever betydelig menneskelig innsats i vedlikehold og videreutvikling. Her vil offshore-leverandørene fortsatt i lang tid ha en kost-fordel i tillegg til kompetanse-tilgang på områder som er ”utdøende” lokalt (i India utdannes fortsatt Cobol-programmerere...).

En døgnflue?

Mye tyder på at offshoring av infrastruktur- og plattform-tjenester er en ”døgnflue” og en trend som vil svekkes. Industrialiserte globale tjenester, gjerne levert via lokale og regionale aktører, vil etterhvert være mer attraktivt. Offshoring av applikasjonstjenester til lavkostland derimot vil med all sannsynligvis vedvare og øke i det nærmeste.

Innlegget har også stått på trykk i Finansavisen, 02.11.15. 

 

Om bloggeren:
Jone Løvvik leder forretningsområdet management consulting i Acando. Han er spesielt opptatt av teknologibransjen og hvordan teknologi og nye teknologiaktører vil utfordre og endre eksisterende forretningsmodeller. Jone er engasjert både som rådgiver for teknologiselskaper i deres forretningsutvikling og av virksomheter i utvikling av deres digitale strategier.

comments powered by Disqus