En bedriftssøkeløsning som imponerer!

En bedriftssøkeløsning som imponerer!

Har din bedrift intranett eller internett søk som er mer kilde til irritasjon enn hjelpemiddel? Da må du lese videre. Det er mulig at vi har en løsning for deg!

Søk er en viktig del av bedriftens webløsninger. De fleste løsninger har en eller annen form for søk, men som regel har disse løsningene lite rom for tilpasninger og det er dessverre ofte slik at man ikke finner det man leter etter.

Jeg har nylig deltatt i et prosjekt der vi leverte en søkeløsning til en kunde basert på Solr, og det var ikke bare kunden som var imponert av resultatet. Jeg var selv imponert og stolt av løsningen, fordi den leverer! Den leverer akkurat det kunden måtte ønske seg.

Solr teknologi

Solr er en åpen kildekode løsning til bedrifter fra Apache Lucene prosjektet. Verdens største websider som Instagram, AOL, Netflix, eBay og flere andre bruker Solr for sine søkeløsninger. Solr er dessuten en del av e-vita sin portalløsning iKnowBase, og kan lett integreres med eksisterende løsninger basert på denne programvaren.

Merker attributter og dokumenttyper og send til Solr

Det er lett å sende dine dokumenter fra iKnowBase til Solr indeks. Man bestemmer hvilke attributter (telefon, email osv) og dokumenttyper (personkort, nyheter osv) og sender disse over. Dersom man oppdaterer et dokument i iKnowBase oppdateres samme dokumentet i Solr indeksen umiddelbart.

Søk i tekstdokumenter, Word-dokumenter, PDFer osv

Solr er ekstra god på tekstsøk. Teknologien er basert på «inverted index». Der tradisjonelle relasjonsdatabaser inneholder dokument IDer som peker på en eller flere felter som har alle ord/begreper i dokumentet, tar «inverted index» de enkelte ordene som peker på dokumenter der de finnes.

Solr har heller ingen problemer å indeksere dokumenter med rikt innhold (Word, PDF osv) og søke i disse.

Ranger og vis dokumenttyper etter behov

Dokumenttypene som kommer fra iKnowBase – for eksempel, personkort eller organisasjonskort – kan rangeres høyere eller lavere etter kunden sitt behov for en prioritert visning i søkeresultatet.

Det er også mulig å lage søk tilpasset spesifikke søkefelt på diverse steder i webløsningen slik at kun bestemte dokumenttyper dukker opp i resultatet. For eksempel kan man lage et felt som søker kun i personkort.

«Search as you type» og søk i deler av ordet

Alle har brukt Google og vet at man får forslag mens man skriver i søkefeltet. Dette får man i Solr og ikke bare det! Man får dropdown liste under søkefeltet med akkurat de dokumenttypene som kunden anser som viktigst, for eksempel, organisasjonskortene.

Man kan også justere Solr slik at den søker i deler av ord, for eksempel i deler av telefonnummer. Og man får videre markert treffene i søkeresultatet.

Bruk av fasetter

Om man har diverse dokumenttyper i sin løsning – nyheter, vedlegg, bilder, personkort osv – kan man konvertere disse typene til fasetter. Da kan man velge nyhetsfasett og søke kun i nyheter eller avgrense søkeresultatet til bare vedlegg ved å velge vedleggfasett.

Man kan også bruke så kalte «range»-fasetter og avgrense søk eller søkeresultatet til datointervall, eller prisintervall eller hva man måtte ønske.

Fonetisk søk

Har man skrevet søkeordet feil – ikke noe problem. Solr vil «gjette» til riktig ordstavelse og foreslå «Mente du…» eller bare levere søkeresultat ut fra sin beste viten.

Oversikt over organisasjonsstruktur

Har kunden en stor og komplisert organisasjonsstruktur er det ingen utfordring å lage en hierarkisk fremstilling av denne. Hvis man søker etter personer kan man for eksempel se hvor i organisasjonshierarki disse personene befinner seg.

Se bare det du får lov til å se

Siden Solr er integrert med iKnowBase er alle iKnowBase sine oppsatte tilgangsregler/kontroller gjeldene også for Solr. Brukeren får kun de dokumentene som man har lov å se i sitt søkeresultat.

Stabilt og med veldig god ytelse

Kunden som nylig fikk Solr løsning fra oss har flere hundre tusen dokumenter og opp til tretti tusen registrerte brukere. Løsningen har vært i bruk i flere måneder nå, har ikke hatt et eneste problem og er like rask som den var i utviklingsmiljøet med noen få brukere.

Det er flere muligheter i Solr som jeg ikke har nevnt her. Det var faktisk en stor glede å jobbe med denne teknologien og selv om dette blogginnlegget kan leses som direkte Solr skryt, så er det ikke det. Solr er virkelig en søketeknologi som imponerer!

 

Om bloggeren:
Igor Koudrik har Master i Computer Science fra Universitetet i Oslo og laget sin første html-side i 1996. Han er en lidenskapelig front-end utvikler som alltid er oppdatert på ny teknologi og nye løsninger.

comments powered by Disqus